จีดีพีเอสเอ็มอีวูบเหลือ 2.4% คาดฟื้นตัวปี 59

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปีนี้ ลงมาอยู่ที่ 2.4% จากที่คาดว่าจะขยายตัว 2.7% ระบุยอดขายไม่ฟื้น

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในปี 2558 ลงมาอยู่ที่ 2.4% จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะขยายตัว 2.7% เพราะในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ยอดขายของผู้ประกอบการเอสเอ็มอียัง ไม่ฟื้นตัว นอกจากนี้ จากที่สอบถามผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พบว่า ประมาณ 60% มียอดขายต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากปัจจัยด้านกำลังซื้อในประเทศที่ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการจับจ่ายสินค้า รวมถึงการส่งออกยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ผู้ประกอบการไทยส่วนที่สร้างแบรนด์ได้แข็งแกร่ง ยังมียอดขายเติบโตดีอยู่

ส่วนการที่ภาครัฐมีโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่เอสเอ็มอีวงเงิน 1 แสนล้านบาท พบว่าบางกลุ่มที่ติดเครดิตบูโร และบางส่วนมีการกู้เงินนอกระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ จากเดิมคาดว่ายอดขายของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ พบว่าผู้ประกอบการ 3 ใน 5 ยอดขายยังไม่ดีขึ้น ทำให้ต้องปรับประมาณการจีดีพีของเอสเอ็มอีลงใหม่

นายเกียรติอนันต์ กล่าวด้วยว่า นโยบายการกระตุ้นเงินของภาครัฐเข้าสู่ชุมชนทั่วประเทศ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แต่อยากให้รัฐบาลเข้าไปดูแลเจ้าหน้าที่ระดับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่จะต้องกำกับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังในการให้กู้เงิน เพื่อสร้างให้ชุมชนมีวินัยในการกู้เงินอย่างแท้จริง และป้องกันปัญหาที่ตามมาได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2559 จีดีพีของเอสเอ็มอีจะกลับมาขยายตัวได้ดี โดยได้รับผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้พิจารณาปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวจีดีพีของ เอสเอ็มอีไทยในปี 2558 ลดลงมา อยู่ที่ 2.8% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3% ถือเป็นการปรับลดลงตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงภาคส่งออกที่หดตัวลง

แสดงความคิดเห็น