กษัตริย์นักกีฬา..พระราชายอดนักวิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สกีน้ำแข็ง, ยิงปืน, กอล์ฟเล็ก, การแข่งขันรถเล็ก, เทนนิส และแบดมินตัน โดยทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด ทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยม นับเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา

นอกจากกีฬาในแบบแข่งขันแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ยังสนพระหฤทัยในการออกกำลังพระวรกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย เช่น วิ่งเหยาะ และเดินเร็ว เป็นการออกกำลังพระวรกายสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาการ โดยเฉพาะการวิ่งจ็อกกิง ซึ่งเป็นการออกกำลังพระวรกายอีกอย่างหนึ่งที่ทรงโปรดปราน ทรงปฏิบัติอย่างเป็นกิจวัตร  โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ได้เล่าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ เกี่ยวกับออกกำลังพระวรกายด้วยการวิ่งจ็อกกิง ไว้ในหนังสือ รอยพระยุคลบาท ไว้ว่า

“..สมัยนั้นเวลาประทับอยู่ในกรุงเทพมหานคร พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงบริหารพระวรกายด้วยการวิ่งบนถนนภายในบริเวณสวนจิตรลดา ตอนเย็นเกือบพลบค่ำ เสด็จลงพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทูลกระหม่อมบางพระองค์ แล้วจึงทรงวิ่งพร้อมกันทุกพระองค์ หรือมิฉะนั้น พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงวิ่งก่อน สมเด็จฯ ทรงวิ่งทีหลัง

เมื่อเสด็จจากทรงวิ่งแล้ว สมเด็จฯ ยังทรงบริหารพระวรกายด้วยการออกพระกำลังแบบแอโรบิกท่าต่าง ๆ โดยมีสุภาพสตรีที่ทรงรู้จักคุ้นเคยและข้าราชสำนักสตรีบางคนตามเสด็จฯ ทีแรกสมเด็จฯ ทรงบริหารพระวรกายอยู่ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ต่อมาเมื่อศาลาดุสิตดาลัยสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ทรงย้ายที่วิ่งและที่บริหารพระวรกายไปที่ศาลาดุสิตดาลัย

ในการวิ่งนั้น พระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งพระองค์ด้วยเสื้อโปโลแขนสั้นสีขาวและพระสนับเพลา (กางเกง) ขายาว สีเดียวกัน ฉลองพระบาทแบบกีฬาสีขาว ทรงจับเวลาด้วยนาฬิกาที่ข้อพระหัตถ์ทุกครั้งที่ทรงวิ่ง พวกเรานายทหารนายตำรวจที่ตามเสด็จฯ แต่งตัวด้วยชุดสีขาวเช่นเดียวกัน พระเจ้าอยู่หัวทรงวิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยจำนวนหนึ่งวิ่งนำ พวกเราที่เหลือวิ่งตามไปในระยะใกล้พอสมควร

ผู้ที่เคยวิ่งตามเสด็จฯ พระเจ้าอยู่หัวทุกคนมีความรู้สึกอย่างเดียวกับผม คือเห็นว่าทรงวิ่งก้าวยาว ๆ พระบาทสัมผัสพื้นเบา ๆ ไม่แรง และมองดูช้า เหมือนกับทรงลอยไปในอากาศ ในขณะที่พวกเราวิ่งกวดตามไปอย่างเต็มฝีเท้า
ระยะทางที่ทรงวิ่งภายในบริเวณสวนจิตรลดานั้น ประมาณ 3 กิโลเมตร วิ่งไปได้ไม่ไกลนักทุกคนก็หอบกันอย่างเสรี แต่ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงหอบหรือแม้แต่อ้าพระโอษฐ์

การบริหารพระวรกายนั้น ทรงทำสม่ำเสมอเป็นพระนิสัยไม่ว่าจะประทับอยู่ในพระนครหรือต่างจังหวัด ที่อำเภอหัวหินนั้น นอกจากจะทรงวิ่งในพระราชวังไกลกังวลแล้ว ยังเสด็จออกไปทรงวิ่งที่เขาเต่าด้วยเสมอ ๆ โดยทรงวิ่งจากนอกหมู่บ้านไปตามถนนซึ่งลาดขึ้นเขาแล้วลาดลงไปยังริมทะเลที่หาดทรายใหญ่ (แต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่า ) “หาดไทรใหญ่” เพราะมีต้นไทรขึ้นอยู่) ซึ่งบัดนี้เป็นที่ตั้งของโครงการเกษตรส่วนพระองค์

ในการตามเสด็จฯ เมื่อทรงวิ่งที่เขาเต่านั้น  วิ่งทีใดก็ไม่ทันพระเจ้าอยู่หัวทีนั้น ผมจึงเปลี่ยนกลวิธีด้วยการย้ายตัวเองไปวิ่งนำอยู่ข้างหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยอื่น ๆ โดยทิ้งระยะห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ 100 เมตร แต่พอเริ่มวิ่งขึ้นเขา เราก็รู้ว่าทรงใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ทรงทัน และทรงวิ่งเลยพวกเราที่นำหน้าขึ้นไปเสมอ ๆ

ในการบริหารพระวรกายที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่นั้น พระเจ้าอยู่หัวโปรดทรงวิ่งรอบผาหมอนที่หน้าพระตำหนัก และต้องทรงวิ่งขึ้นลงเขาตามลักษณะภูมิประเทศ บางทีก็ทรงวิ่งออกนอกพระตำหนักลงไปตามถนนจนถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ เป็นระยะทางประมาณสองกิโลเมตรแล้วจึงกลับ

ผู้ที่เคยวิ่งขึ้นลงเขาเท่านั้นจึงจะรู้ว่า ในการวิ่งต้องใช้กล้ามเนื้อขาและเท้าต่างกับการวิ่งบนพื้นราบ การวิ่งตามเสด็จฯ ขากลับจากสนามเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปนั้นเป็นการวิ่ง “ปราบเซียน” โดยแท้ เพราะถนนลาดสูงชันตลอดขึ้นไปจนถึงพระตำหนัก ผู้ตามเสด็จฯ พากันหอบลิ้นห้อยไปตาม ๆ กัน

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ที่นราธิวาสนั้นก็เผอิญตั้งอยู่ในที่สูงบนเขาตันหยงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเสด็จฯ ทรงวิ่งจึงกระทำโดยลงเขาขาไปและขึ้นเขาขากลับ ผู้วิ่งตามเสด็จฯ จึงมีอาการหอบลิ้นห้อยเช่นเดียวกันเมื่อวิ่งตามเสด็จฯ ที่เชียงใหม่…”

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบ เป็นแบบฉบับของนักกีฬาที่ดี รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่น่าปฏิบัติตามในการดูแลสุขภาพและร่างกาย โดยสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติก็หาใช่เพื่อเรื่องอื่นหรือสิ่งอื่นใด นอกเสียจากเพื่อให้พระวรกายของพระองค์แข็งแรง พร้อมที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร และประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลพสกนิกรของพระองค์ได้เสมอนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ รอยพระยุคลบาท บันทึกความทรงจำของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร

แสดงความคิดเห็น