รัฐเล็งผุดมาตรการจูงใจบริษัทใหญ่หนุน SME

คลัง ผลักดันการลงทุนของประเทศ เสนอรัฐเล็งออกมาตรการเพิ่ม จูงใจให้ธุรกิจขนาดใหญ่หนุนเอสเอ็มอี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเฉลี่ยต่อปีเพียงร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าส่งผลต่อการพัฒนาประเทศน้อยมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงจะเร่งสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้นำด้านการลงทุนในอนาคต โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้เอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันต้องการให้บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นผู้นำของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันให้สามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนเพิ่ม เพื่อให้เอกชนขนาดใหญ่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น เช่น การลดหย่อนภาษีให้แก่ธุรกิจที่สนับสนุนเอสเอ็มอี เป็นต้น โดยหากดำเนินการได้เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามไปด้วย และจะทำให้เกิดโอกาสในการสร้างกำลังคน การจ้างงาน ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาอัตราว่างงานลดลงได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น