ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งสุดท้าย ในสมัยรัชกาลที่ 9

ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งสุดท้าย ในสมัยรัชกาลที่ 9 ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (กลางซ้าย) อัญเชิญไปน้อมถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (กลางขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมข้าราชการ ลูกค้า และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีให้ความสนใจร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้จะเป็นกฐินพระราชทานครั้งสุดท้ายที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้อัญเชิญไปทอดถวายแทนพระองค์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 นับเป็นระยะเวลายาวนานถึง 50 ปี ที่ธนาคารกรุงเทพได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณี ในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยพลังแห่งความศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทุกท่านที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,408,587 บาท

แสดงความคิดเห็น