“ห้องทรงงาน” ของรัชกาลที่ 9

จากเหล่าข้าบริพารผู้เคยรับใช้เบื้องพระยุคลบาทใกล้ชิด “ห้องทรงงาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ห้องทรงงานของพระเจ้าแผ่นดินในจินตนาการของคนทั่วไปเป็นเช่นไร ก็ไม่ต่างจากที่ คุณปราโมทย์ ไม้กลัด คิดฉันนั้น ซึ่งในหนังสือ “การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ” ที่คุณปราโมทย์ ไม้กลัด บรรยายนั้น เริ่มจากการทำงานในฐานะข้าราชการเด็กได้มีโอกาสถวายงานในพระองค์ท่าน และได้จินตนาการถึงห้องทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไว้ว่า “ต้องใหญ่โต โอ่โถง อุปกรณ์สำคัญครบครัน มหาดเล็กคนรับใช้มากมายคอยอำนวยความสะดวกถวายงานให้พระองค์”

หลังจากได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สิ่งที่ คุณปราโมทย์ ไม้กลัด พบนั้น ปรากฏว่า ภาพความจริงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งตรงข้ามกับความคิดและจินตนาการอย่างสิ้นเชิง “ห้องทรงงาน” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นเพียงแค่ห้องธรรมดา กว้างยาวราว 5×10 เมตร โปร่ง ๆ โล่ง ๆ พื้นเป็นไม้ปาร์เกต์ คุณปราโมทย์ ไม้กลัด กราบบังคมทูลถวายตำรา จากนั้นได้สอบถามรายละเอียดของตำรา พร้อมทั้งเรื่องราวความคืบหน้างานอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการเป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง

คุณปราโมทย์ ไม้กลัด ได้แต่กวาดสายตาดูโดยรอบคอบ และเดินออกจากห้องทรงงาน ในความคิดของเขานั้นแทบไม่เชื่อสายตาว่าเป็นห้องทรงงาน ของพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเหมือนห้องเก็บของมากกว่า ห้องที่เต็มไปด้วยข้อมูลและงานที่ช่วยเหลือราษฎรของพระองค์

หากใครได้มีโอกาสคงได้เคยรับชมการพระราชทานสัมภาษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของ BBC จากประเทศอังกฤษ เพื่อจัดทำเป็นสารคดีเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ เมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ความยาวเนื้อหาราว 20 นาที เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว พระราชทานสัมภาษณ์ และในการเสด็จฯ ทรงงานตามต่างจังหวัด อย่างใกล้ชิด โดยมีอยู่ช่วงหนึ่ง ที่ทีมงานจาก BBC ได้มีโอกาสขอพระราชทานสัมภาษณ์ใน “ห้องทรงงาน” ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงนั่งพับเพียบกางแผนที่อยู่กับพื้น เพื่อทรงศึกษารายละเอียดและวางโครงการ

ในสารคดีดังกล่าวทำให้เห็นสภาพห้องทรงงานได้อย่างชัดเจน ในห้องไม่มีอะไรเลยอย่างที่คนทั่วไปจินตนาการไว้ ไม่มีโต๊ะรับแขก ไม่มีโต๊ะประชุม ไม่มีมหาดเล็ก หรือที่คนทั่วไปมองว่าคือคนรับใช้ ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก นอกจากมีเพียงโต๊ะทรงงานและเก้าอี้ 1 ตัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยพระราชทานสัมภาษณ์บันทึกในหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2527 ถึงห้องทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่าในห้องทรงงานไม่มีอะไร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงทำงานบนพื้นกว้าง ๆ เพราะสะดวกในการคลี่กางแผนที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ และทรงโปรดไม่ให้ใครมารบกวนเวลาทรงงาน แม้เวลาทรงให้สัมภาษณ์กับนักข่าว ก็ประทับนั่งกับพื้น พระองค์ไม่ได้จัดเตรียมอะไรเป็นพิเศษ ห้องของพระองค์เวลาทรงงานเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น

ในสารดคีดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงพื้นห้องที่มีแผนที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย นอนกองเรียงราย รายล้อมด้วยเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษเปล่า ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด พัดลม โคมไฟ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่หลายใบ ด้านข้างห้องนั้นประกอบไปด้วย วิทยุสื่อสารความถี่ต่าง ๆ เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ พร้อมกับมีเสียงวิทยุดังแทรกทั้งเครือข่ายชลประทาน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครต่าง ๆ ทรงติดตามแยกแยะของท่านออกหมด

“ข้าพเจ้าอยู่ในห้องนี้ครั้งละ 5-6 ชั่วโมง ข้าพเจ้าไม่ชอบอยู่คนเดียว แต่ข้าพเจ้าต้องทำงาน การอยู่คนเดียวทำให้มีสมาธิ มีสติในการทำงานเป็นการเตรียมตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะต้องพบเจอ ข้าพเจ้าต้องศึกษาแผนที่ ซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อมูลในสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังทำ”
“ราษฎรดีใจทุกครั้งที่ได้เจอข้าพเจ้า ทุก ๆ ที่ที่ข้าพเจ้าไป พวกเขาจะเข้ามาหาเพราะต้องการทราบว่า หมู่บ้านของพวกเขาอยู่ในแผนที่ของข้าพเจ้า บางครั้งชื่อหมู่บ้านไม่ปรากฏบนแผนที่ ข้าพเจ้าจะเติมชื่อหมูบ้านนั้นลงไป แล้วให้การช่วยเหลือต่อไป” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตรัสตอบคำถามของนักข่าวจาก BBC

แสดงความคิดเห็น