เพลงพระราชนิพนธ์ “ยามค่ำ”

เพลงพระราชนิพนธ์ “ยามค่ำ” หรือ “Twilight” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 15 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2495 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แล้วได้พระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสวนสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 เป็นเพลงในจังหวะฟอกซ์ทร็อต

เพลงพระราชนิพนธ์ “ยามค่ำ” เป็นเพลงแบบแจ๊สมาตรฐาน มีท่วงทำนองไพเราะนุ่มนวล และอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพลงที่มีท่วงทำนองโดดเด่นมาก จนทำให้ผู้ฟังสามารถสร้างจินตนาการให้เกิดภาพอันเรืองรองของบรรยากาศงดงามยามค่ำได้เป็นอย่างดี ในวรรค “ยามประกายแสงทองส่อง” มีการไล่เรียงโน้ตและเปลี่ยนคอร์ดซึ่งให้ความรู้สึกสง่าและแพรวพราวของบรรยากาศเพลงได้แจ่มชัด และในวรรคต่อมา “งามเรืองผ่องนภา” มีการไล่เรียงโน้ตลงจนคอร์ดเปลี่ยนจากคอร์ดหนึ่งมาสู่อีกคอร์ดหนึ่งนั้น ทำให้เกิดความอบอุ่น นุ่มนวล และรับกับวรรคแรกได้ดี เป็นการผสมผสานที่ดีโดยเริ่มต้นจากโน้ตเมเจอร์ที่ให้ความรู้สึกสว่าง สง่า และเต็มไปด้วยพลัง แล้วค่อย ๆ คลี่คลายเข้าสู่โน้ตไมเนอร์ที่ให้ความรู้สึกครึ้มหม่น นุ่มนวล และอบอุ่นได้อย่างสวยงาม

“ยามค่ำ”

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ยามประกายแสงทองส่องงามเรืองผ่องนภา
ประเทืองผองมวลชีวา ดังพรจากฟ้าเสกมาให้
ยามประกายแสงเดือนส่อง ยามนวลผ่องฟ้าไกล
ชื่นชมสมดังดวงใจ สบสุขสุดใสหทัยบาน

ยามค่ำลงโพล้เพล้ถ่ายเทประภา
ในเมื่อยามทิวาต่อราตรีกาล
มีแต่ความมืดมนอับจนดวงมาน
เหงาปานขาดใจ
แท้ที่จริงนั้นยามค่ำนำให้รื่นฤทัย
ค่ำลงแล้วราตรีใหม่
เคลื่อนมาพาใจให้ชื้นชื่นเชย

ยามรุ่งแสงทิวางามเรืองอร่ามวิไล
โลกเริงสำราญปานใด หมู่มวลพันธุ์ไม้ดอกใบบาน
ครั้นเมื่อยามแสงเดือนส่อง ราตรีผ่องสำราญ
หมู่ดาววับวามงามตระการ โลกเป็นสถานชื่นบานใจ

ยามค่ำลงสลัวมืดมัวแสงสี
แสนเปลี่ยวในฤดีสุดที่อาลัย
มีแต่ความมืดมนอับจนดวงใจ
คอยคืนใหม่งาม
แท้ที่จริงนั้นยามค่ำนำยามเนื่องถึงยาม
ค่ำลงแล้วราตรีตาม
โลกยิ่งสุดงามสมความชื่นชม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

แสดงความคิดเห็น