“มาร์ชธงไชยเฉลิมพล”

เพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชธงไชยเฉลิมพล” หรือ “The Colours March” เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 17 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2495 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานแก่กองทัพไทย เพื่อใช้ในการเชิญธงไชยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นเพื่อบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มแตร (brass instrument) โดยเฉพาะเพลงนี้มีทำนองหลักอยู่ 3 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีการกลับต้นมาเล่นซ้ำเป็น 2 เที่ยว ทำนองหลักตอนแรกบรรเลงในลีลาที่ให้ความรู้สึกโอ่อ่า เป็นการบรรเลงที่ประสานสัมพันธ์กันของกลุ่มแตรหลักกับกลุ่มเครื่องลมไม้ (woodwind instrument) ที่มีเสียงสดใส เช่น กลุ่มแคลริเน็ต อันเป็นส่วนช่วยให้ทำนองตอนนี้มีบรรยากาศสดใสปนอยู่ด้วย ช่วยทำให้ความเป็นการเป็นงานของเพลงเบาบางลง แต่ในตอนที่ 2 ท่วงทำนองสื่อความเข้มแข็งสง่างาม มีกลุ่มแตรหลักเป็นตัวเดินทำนอง ส่วนกลุ่มเครื่องลมไม้ที่มีเสียงแหลมสดใสคอยประสานอยู่เบื้องหลัง ส่วนในตอนที่ 3 นั้น ทำนองเปลี่ยนแปลงไปอีก ตอนต้นกลุ่มเครื่องลมไม้ที่มีเสียงสดใสดำเนินทำนองหลัก โดยมีกลุ่มแตรหลักเป็นตัวดำเนินเสียงประสานอยู่เบื้องหลัง และในตอนท้ายทั้งสองกลุ่มจะบรรเลงร่วมกันไปจนจบเพลง

อารมณ์เพลงของเพลงพระราชนิพนธ์ “ธงไชยเฉลิมพล” มีความหรูหรา โอ่อ่า เข้มแข็ง และเฉียบขาดอย่างมีระเบียบ ทั้งนี้อาจเพราะขึ้นอยู่กับจังหวะเพลงที่ดำเนินไปอย่างช้า ๆ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องของจังหวะแล้ว จะพบว่าแม้จะทรงพระราชนิพนธ์เพลงจังหวะมาร์ช แต่ก็ใช้จังหวะวลีของโน้ตที่มีอัตราส่วนในแบบของเพลงบลูส์ โดยใช้โน้ตที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ต่อ 1 จังหวะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าตัดโน้ตตัวกลางใน 3 ส่วนนี้ออกไปก็จะได้จังหวะสวิง อันเป็นจังหวะมาร์ชที่นิยมกันมากในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ค่อยพบมากนักในภาคพื้นยุโรป

แสดงความคิดเห็น