“ศุกร์สัญลักษณ์”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์เพลง “ศุกร์สัญลักษณ์” เพื่อเป็นเพลงประจำวงดนตรี “ลายคราม” โดยทรงบรรเลงทุกครั้งที่ทรงดนตรีส่วนพระองค์ทุก ๆ วันศุกร์

เพลงพระราชนิพนธ์ “ศุกร์สัญลักษณ์” มีทั้งหมด 4 ท่อน ท่อนที่ 3 เป็นท่อนพิเศษซึ่งมีการเดี่ยวโซโลแบบแจ๊สโดยไม่มีการกำหนดโน้ตไว้ แต่กำหนดคอร์ดไว้กว้างแล้วปล่อยให้นักดนตรีบรรเลงโดยด้นทำนองเอง ซึ่งในภาษาดนตรีเรียกว่า ad.lib. อันเป็นแบบแผนของการประพันธ์เพลงแจ๊สแนวสวิงแท้ ๆ การเดี่ยวโซโลในตำแหน่งนี้มีจำนวนเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันไปตามขนาดของวง ในท่อนที่ 4 เป็นท่อนที่กลับมาร่วมกันบรรเลงด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง เพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้มีจังหวะและทำนองสนุกสนานผ่อนคลาย ใช้เป็นเพลงสำหรับลีลาศก็ได้ดี เนื้อร้องก็มีลักษณะสอดคล้องกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็น “ลูกวง” ประจำวงดนตรีลายครามในขณะนั้นประพันธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อร้องสะท้อนให้เห็นความสนุกสนาน และความเป็นกันเองของบรรยากาศในการทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ในยุคนั้นได้ชัดเจน แต่เนื่องจากเนื้อหาของเพลงค่อนข้างเจาะจง และวง “ลายคราม” บรรเลงในโอกาสอื่นค่อนข้างน้อย เมื่อวง “ลายคราม” สลายวง เพลง “ศุกร์สัญลักษณ์” จึงค่อนข้างเงียบไป

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

ลูกคู่
ซี วิง ลาย คราม ต้องไม่แสดง รุ่มร่าม ซี วิง ลาย คราม ต้องไม่แสดง รุ่มร่าม
หนึ่ง สอง สาม สี่ อ้าว ไม่สี หนึ่ง สอง สาม สี่ อ้าว ไม่เป่า
ซี วิง ลาย คราม ชู่ ชู่ ชู่ ชู่

เนื้อร้อง

ดีด ก็วันนี้ สี ก็วันนี้ ตี ก็วันนี้ ลายคราม
เป่า ก็วันนี้ เมา ก็วันนี้ เมา แต่ดนตรี ลายคราม
สุข ก็วันนี้ สนุก ก็วันนี้ ศุกร์ สิ้นทุกข์ ลายคราม
อิ่ม ก็วันนี้ เมื่อย ก็วันนี้ ง่วง ก็วันนี้ ลายคราม
นิ้วพัง ก็วันนี้ ปากเจ่อ ก็วันนี้ เจ่อ เพราะดนตรี ลายคราม
สุข ก็วันนี้ สนุก ก็วันนี้ ศุกร์ สิ้นทุกข์ ลายคราม
โด ก็วันนี้ เร ก็วันนี้ มี ก็วันนี้ ลายคราม
ฟา ก็วันนี้ กวา ก็วันนี้ กวาเพราะดนตรี ลายคราม
สุข ก็วันนี้ สนุก ก็วันนี้ ศุกร์ สิ้นทุกข์ ลายคราม

รวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือ “งานช่างของในหลวง”  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์”  โดยโรงเรียนจิตรลดา

แสดงความคิดเห็น