พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ราชองครักษ์ในรัชกาลที่ 9

ฉายา “ตำรวจตงฉินแห่งกรมตำรวจไทย” หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ผู้ตามเสด็จถวายความปลอดภัย และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 – 2524) เคยสมัครเข้าร่วมเป็นยุวชนทหารในสมัยเรียนมัธยม ต่อมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทย ในปลายสงครามโลกครั้งที่สองกับ นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยม รัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางศึกษาต่อที่โรงเรียนตำรวจนครบาลนิวยอร์ก และวิทยาลัยเอฟบีไอ (Master of Public Administration) ประเทศสหรัฐฯ

สายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เริ่มต้นขึ้น พ.ศ. 2513 – 2524 พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ได้รับราชการเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำ และเป็นหนึ่งในกลุ่มปัญญาชนรุ่นแรกผู้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่อุดมการณ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคนสำคัญ นอกจาก การเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำแล้ว ยังเป็นนักเขียนผู้มีผลงานที่รู้จักด้านนวนิยาย จนได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นในปี พ.ศ. 2524 รวมถึงเป็นมือเขียนบทความ เรื่องสั้น และงานเขียนสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “รอยพระยุคลบาท: บันทึกความทรงจำของพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร” ซึ่งตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในมติชนสุดสัปดาห์ เมื่อปี พ.ศ. 2524 – 2543 จนได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเมื่อปี พ.ศ. 2544 จนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2541

อดีตนายตำรวจราชสำนักประจำ เคยกล่าวไว้ว่า เขายังเคยถวายการแสดงละครหน้าพระที่นั่งร่วมกับ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2502 หรือ 2503 (พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 2544: 14)

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไว้วางพระราชหฤทัยอย่างมาก โดยเฉพาะการเป็นตำรวจตงฉินแห่งกรมตำรวจไทย สอนวิชาประวัติศาสตร์และการเมืองให้ตำรวจตระเวนชายแดน ในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ และยังทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่อุดมการณ์ในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ให้กับนายตำรวจในระดับปฏิบัติการโดยตรงผ่านบทบาทของการเป็นครูบรรยายให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามเมื่อปี พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของการต่อสู้ระหว่างตำรวจและคอมมิวนิสต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ.วสิษฐ ร่วมโต๊ะเสวยในการเสด็จประทับที่พระราชวังไกลกังวล สม่ำเสมอ และยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จเพื่อถวายความปลอดภัยขณะเสด็จพระราชดำเนินพระราชวังไกลกังวล แต่ในช่วงนั้น พล.ต.อ.วสิษฐ ยังไม่มีหน้าที่นี้โดยตรง จึงต้องขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวไป (พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 2544: 20-21)

สำหรับการถวายความปลอดภัยให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระราชวงศ์ หน้าที่ที่สำคัญของ พล.ต.อ.วสิษฐ ยังมีบทบาทในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการเขียนข่าว การเสด็จพระราชดำเนินให้กับสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำไปประกอบการนำเสนอข่าวในพระราชสำนัก ซึ่ง พล.ต.อ.วสิษฐ ยังได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่พระราชกรณียกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำ ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ดังปรากฏในข้อความตอนหนึ่งว่า

“…ผมได้รับคำเชิญจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ให้ไปพูดเรื่อง The King Upcountry ที่โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพฯ การพูดเรื่องพระราชกรณียกิจเป็นเหมือนกิจกรรมนอกหลักสูตร (ที่จริงนอกหน้าที่ราชการ) ที่ผมได้รับเชิญและปฏิบัติอยู่เป็นครั้งคราว และปรากฏว่ามากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเมื่อพ้นตำแหน่งนายตำรวจ ราชสำนักประจำ ออกมาทำหน้าที่อื่นไกลพระยุคลบาท และจนกระทั่งทุกวันนี้ ก็ยังมีผู้เชิญไปพูดอยู่มิขาด เมื่อแรกผมไม่ค่อยจะสบายใจนัก และได้บอกผู้เชิญตามตรงว่าผมพ้นตำแหน่งในราชสำนักมานานแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ผมมีอยู่เป็นข้อมูลเก่าไม่ทันสมัย หากเชิญผู้อื่นที่ยังทำหน้าที่อยู่ใกล้พระยุคลบาทจะเป็นการเหมาะกว่า แต่ก็ปรากฏว่ายังมีผู้เชิญอยู่นั่นเอง ในที่สุดก็จึงต้องปลงว่าแม้จะเป็นเรื่องเก่า แต่ก็เป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ควรแก่การรู้เห็นของผู้อื่นที่มิได้มีโอกาสได้รู้ ถ้าหากยังอยากฟังกันอยู่ และถ้าผมยังพูดไหว ก็คงจะต้องพูดกันต่อไปเรื่อย ๆ…” (วสิษฐ เดชกุญชร 2544: 454)

แสดงความคิดเห็น