VR 009 พระสุรเสียงจากฟากฟ้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยเรื่องการติดต่อสื่อสารทางวิทยุในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นอย่างยิ่ง

ซึ่งนำความปลาบปลื้มมาสู่นักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยและกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยพระองค์ได้ทรงทดลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุและรับสัญญาณด้วยพระองค์เอง อีกทั้งยังทรงให้นักวิทยุสมัครเล่นปฏิบัติตามกฎระเบียบของการติดต่อสื่อสารอย่างเคร่งครัด

ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร หรือ Voluntary Radio (VR) ขึ้นโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข  และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ กรมฯ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายสัญญาณเรียกขาน VR 009 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงทดสอบสัญญาณกับศูนย์สายลม กรมไปรษณีย์โทรเลข และยังทรงพระราชทานคำแนะนำเรื่องเทคนิคการปรับแต่งเครื่องรับ-ส่งวิทยุที่มีความซับซ้อน ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศ และวิธีการที่จะแก้ไขการถูกรบกวนจากคลื่นสัญญาณวิทยุต่าง ๆ ด้วย
ต่อมาวันหนึ่ง มีเหตุการณ์สำคัญที่กลายเป็นวันประวัติศาสตร์ต่อกรมไปรษณีย์โทรเลขและวงการวิทยุสื่อสาร วันนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 8-17 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ได้มอบหมายให้กรมไปรษณีย์โทรเลขรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับการประสานงานของคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ และสนามแข่งขันทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงพระราชทานคำแนะนำการแก้ไขปัญหารบกวนของเครื่องวิทยุถ่ายทอดสัญญาณ ซึ่งจะใช้ในเครือข่ายของคณะกรรมการต่าง ๆ จนสามารถถ่ายทอดสัญญาณใช้งานได้ตามปกติ สร้างความปลาบปลื้มให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นอย่างยิ่ง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในปี พ.ศ. 2539 เกิดวาตภัยที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ทางศูนย์วิทยุสายลมที่กรุงเทพฯ ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะพสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งทางการไม่สามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และถึงแม้จะมีอาสาสมัครบางคนที่สามารถฝ่าภัยพิบัติเข้าไปถึงชาวบ้านที่กำลังประสบเหตุนั้นได้ แต่ก็พบกับปัญหาสำคัญ นั่นคือ ไม่สามารถติดต่อไปยังศูนย์สายลมที่กรุงเทพฯ ได้ เพราะจะต้องคอยประสานความช่วยเหลือต่าง ๆ ติดขัดตรงที่ไม่มีสัญญาณวิทยุที่จะสื่อสารกับภายนอกพื้นที่ได้นั่นเอง

แต่ในที่สุดทุกคนก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สายลม ด้วยเสียงวิทยุรหัส VR 009 เข้ามาในสาย เพื่อพระราชทานคำแนะนำว่า “ถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสัญญาณสูงขึ้นไป จะต้องเร่งย้ายไปหน่อย ถ้าอยากให้เต็มที่ขึ้น”

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงรีบนำรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ ซึ่งเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการบนที่สูงขึ้นทันที จนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ จึงทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สำเร็จในที่สุด

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ให้พ้นทุกข์จากเหตุวาตภัยได้ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงที่มีต่อศูนย์สายลม กรมไปรษณีย์โทรเลข นักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย และพสกนิกรไทยทุกคน

แสดงความคิดเห็น