เพลงพระราชนิพนธ์ Lay Kram Goes Dixie

เพลงพระราชนิพนธ์ Lay Kram Goes Dixie เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 23 ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. 2498

พระราชทานให้แก่ วงลายคราม ซึ่งเป็นวงดนตรีแจ๊สส่วนพระองค์ ที่ทรงตั้งขึ้นหลังจากเสด็จนิวัตประเทศไทย บรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้อง

“วงลายคราม” เป็นวงดนตรีที่มีแต่นักดนตรีสมัครเล่น ซึ่งล้วนแต่เป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่พระองค์ทรงคุ้นเคยมาแต่ทรงพระเยาว์ อาทิ หม่อมเจ้าวิมาทิตย์ รพีพัฒน์, หม่อมเจ้าแววจักร จักรพันธุ์, หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์, หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล, หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์, หม่อมราชวงศ์พงศ์อมร กฤดากร หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นักร้องของวงลายครามได้แก่ หม่อมเจ้าบูรธาภิเศก โสณกุล, หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร

ด้วยเหตุที่วงลายครามเป็นวงดนตรีของนักดนตรี นักร้องสมัครเล่น หลาย ๆ ครั้งที่นักดนตรีมักจะเล่นผิด ๆ ถูก ๆ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงแนะนำให้กำลังใจให้ทุกคนมีความสนุกครึกครื้นอยู่กับการเล่นดนตรีอยู่เสมอ

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

แสดงความคิดเห็น