How the Mighty Fall and Why Some Companies Never Give in

ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทล้มหายตายจากกันไป เพราะอะไรและมีอะไรเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ลองอ่านเล่มนี้ได้เลย How the Mighty Fall and Why Some Companies Never Give in

หนังสือ How the Mighty Fall นี้ เป็นผลงานอีกเล่มหนึ่งของ Jim Collins หลังจากเขียน Build to Last และ Good to Great ที่บอกถึงวิธีการในการสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่กันไปแล้ว และสำหรับเล่มนี้ Jim Collins บอกว่า บางบริษัทยิ่งใหญ่แล้ว แต่คิดว่าตัวเองจะใหญ่ได้ตลอด จึงไม่สนใจสัญญาณเตือนอันตรายต่าง ๆ ซึ่งทำให้ต้องประสบกับความล้มเหลว

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ Jim Collins ใช้เวลาในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลถึง 4 ปีจากบริษัทยักษ์ใหญ่ 11 แห่ง โดยเขาได้พบว่า ก่อนที่บริษัทยักษ์ใหญ่จะล้มนั้น จะมีสัญญาณบอกเหตุ ตั้งแต่ระยะต้น จนถึง ระยะสุดท้าย อยู่ 5 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 Hubris Born of Success  ความหยิ่งยโสหลงตัวเองที่เกิดจากความสำเร็จ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทนั้นมาจากฝีมือล้วน ๆ และไม่คิดว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรืออะไรใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่าผลประกอบการยังดีอยู่

ระยะที่ 2 Undisciplined Pursuit of More ไม่มีวินัยในการแสวงหาเพิ่มเติม จากระยะที่ 1 ที่ผู้บริหารยังคงยึดมั่นถือมั่นในความสำเร็จอยู่นั่นเอง ทำให้ไม่คิดแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือทรัพยากรใหม่ ๆ ที่มีความจำเป็น ทั้งในด้านจำนวนบุคลากร และความสามารถ ขาดการวางแผนและฝึกฝนบุคลากรให้รองรับความต้องการ เป็นต้น

ระยะที่ 3 Denial of Risk and Peril การปฏิเสธความเสี่ยงและอันตราย เป็นระยะที่ผลการดำเนินงานเริ่มมีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลง แต่ผู้บริหารยังไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงหรือวางแผนแก้ปัญหา

ระยะที่ 4 Grasping for Salvation เป็นระยะที่ผลการดำเนินงานตกต่ำชัดเจน และบริษัทเริ่มทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด

ระยะที่ 5 Capitulation to Irrelevance or Death เป็นระยะสุดท้ายขององค์กรที่ผู้บริหารเริ่มสิ้นหวังและยอมแพ้ เพราะไม่สามารถหาเงินสดมาจ่ายให้แก่พนักงานได้

แต่หากผู้บริหารไม่ท้อแท้สิ้นหวังและมุ่งมั่นต่อสู่ อดทน ก็มีหลายองค์กรที่สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิม อย่างเช่น Xerox , IBM , Disney ฯลฯ โดยหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างองค์กรที่เป็นกรณีศึกษาขนาดใหญ่หลายองค์กร ให้เห็นทั้งวงจรที่เกิดขึ้นและวิธีการดำเนินการขององค์กรแต่ละแห่งตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้าย คือล้มเหลวหรือชนะ

ถึงแม้ว่าจะเป็นกรณีศึกษาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แต่หนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนและนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SMEs ได้เช่นกัน โดยเฉพาะแนวคิดในเรื่องของการบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น