การตลาดคือทุกสิ่ง

สินค้าดีแค่ไหน หากไร้การตลาดที่ดี ก็จะเป็นได้แค่สินค้าธรรมดา ๆ เพราะ ”การตลาดคือทุกสิ่ง”

Brian Tracy กูรูระดับโลกที่เรารู้จักกันดี ได้เขียนหนังสือชื่อว่า “Marketing” ขึ้น เพื่ออธิบายให้เราได้เห็นว่าการตลาดสำคัญมากแค่ไหน และการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จนั้นทำอย่างไร ซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นหนึ่งในหนังสือชุด Success Library ที่มี Version แปลเป็นภาษาไทยชื่อว่า “การตลาดคือทุกสิ่ง”

ในหนังสือเล่มนี้อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท ดัน แอนด์ แบรดสตรีท ที่ระบุว่า 48 เปอร์เซ็นต์ของความล้มเหลวทางธุรกิจทั้งหมดนั้น เกิดจากการตลาดและการขายที่ชะลอตัวหรือไร้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจมีการแข่งขันกันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การตลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดย Brian Tracy ได้นำเสนอแนวคิดทางการตลาดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ 21 ข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเป้าหมายทางธุรกิจ วิธีการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จ 4 วิธี คำถามที่สำคัญในทางการตลาด 3 คำถาม การทำวิจัยทางการตลาด ตลอดจนการตลาดแบบเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง ข้อดีที่เหนือกว่าคู่แข่ง ส่วนผสมทางการตลาด รวมไปถึงกลยุทธ์ในการวางตำแหน่ง (Positioning) และหลักการ 4 ข้อของกลยุทธ์ทางการตลาด การควบคุมช่องว่างทางการตลาด รวมทั้งกลยุทธ์การขยายตัวทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ฯลฯ ซึ่ง ในหนังสือเล่มนี้ Brian Tracy ได้เปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดเหมือนกับการทหาร อธิบายตั้งแต่การเลือกสนามรบ หลักการทางทหารของกลยุทธ์ทางการตลาด กลวิธีการหันเหและการเบี่ยงเบนความสนใจ กลยุทธ์โจมตีในที่ที่ข้าศึกไม่อยู่ ซึ่งเปรียบเทียบได้อย่างน่าสนใจ และทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

ในหนังสือเล่มนี้อธิบายไว้ว่าเป้าหมายของการตลาดเชิงกลยุทธ์คือ เพื่อให้เราขายสินค้าได้มากขึ้น ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ขายได้ในตลาดที่ใหญ่ขึ้น และเป็นผู้นำทางการตลาด มีกลุ่มตลาดที่มั่นคงและซื้อกับเราตลอด ดังนั้นกฎข้อที่ 1 ที่จะต้องตระหนักถึงอยู่เสมอ คือ ลูกค้าถูกเสมอ Brain Tracy อธิบายว่าลูกค้านั้นซื้อสินค้าและบริการด้วยเหตุผลของตัวเอง ไม่ใช่เหตุผลของเรา ดังนั้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา และทำให้พวกเขาพอใจ จึงเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในธุรกิจ

การตลาดจึงเป็นทักษะที่เราต้องเรียนรู้และฝึกฝน โดย Brain Tracy กล่าวไว้ว่าทักษะที่สำคัญที่สุดที่เราควรมีในฐานะที่เป็นนักการตลาด ก็คือ ความสามารถที่จะคิดได้ดีกว่าคู่แข่งของเรา โดยแนะนำให้เราฝึกตั้งคำถามที่สำคัญ ๆ ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ อยู่เป็นประจำ คิดหาคำตอบให้กับคำถาม เพราะจะช่วยให้เราลับฝีมือหรือทักษะทางการตลาดให้คมขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราอ่านหรือคิดถึงสิ่งที่เราทำเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการตลาดของเราแล้ว ก็ควรลงมือทำทันที อย่ารอช้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ทุกคน

แสดงความคิดเห็น