กล้าที่จะเปลี่ยน กล้าที่จะเก่ง The Confident Leader

คนเราทุกคนมักยึดติดอยู่กับความสบายจนกลายเป็นเรื่องเคยชิน ทำให้ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรใหม่ ๆ แต่สำหรับคนที่กล้าที่จะเปลี่ยน กล้าที่จะเก่ง ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จกว่าคนอื่น ๆ

พูดถึงความสบายจนกลายเป็นความเคยชิน หรือที่เรียกกันว่า Comfort Zone นั้น เกิดขึ้นได้ทั้งกับสถานที่ อย่างเช่น ที่บ้าน ที่ ๆ เรารู้สึกอบอุ่น คุ้นเคย ห้องนอน ที่เป็นห้องส่วนตัวที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ และไม่อยากให้ใครมายุ่ง หรือถ้าไม่ใช่สถานที่ ก็อาจจะหมายถึงวิธีการแบบเดิม ๆ ที่คุ้นเคย ทำให้เรารู้สึกสบายใจ ปลอดภัย และง่าย ๆ เช่น การทำงานแบบเดิม ๆ การคิดแบบเดิม ๆ วิถีชีวิตเดิม ๆ ซึ่งหากใครจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง เรามักจะไม่พอใจและไม่ยินยอม ซึ่งเจ้า Comfort Zone นี้เองที่เป็นตัวทำให้เราไม่กล้าออกไปพบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต ความคิดใหม่ ๆ การทำงานแบบใหม่ ๆ และโอกาสใหม่ ๆ เพราะเรายังไม่ไว้ใจ ไม่มั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลง และถือเป็นการผัดวันประกันพรุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จในชีวิต

ดร.Larina Kase  นักจิตวิทยาธุรกิจ ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาตนเองและการเป็นผู้นำ ผู้เขียนหนังสือขายดีของ  New York Times ได้เขียนหนังสือที่อธิบายถึง Comfort Zone และการก้าวออกมา เพื่อเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้นำที่มั่นใจ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง โดย ดร.ศาศวัต มหาบุญพาชัย และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ นำมาแปลเป็นภาษาไทย

หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางสู่ความสำเร็จที่เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือออกมาจาก Comfort Zone ซึ่งไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้มาก่อน จึงกลายเป็นหนังสือที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านจำนวนมาก โดย ดร. Larina Kase ได้นำเสนอกระบวนการที่เรียกว่า Growth 6 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาเราไปสู่การเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจ และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยคิดว่าไม่สามารถทำได้ ทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างที่ดีกว่าในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง โดยขั้นตอน 6 ขั้นตอนที่ว่านั้นจะประกอบไปด้วย การตั้งวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง การตั้งมั่นทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ การเตรียมทีมให้พร้อม การทำในสิ่งที่หวังให้สำเร็จด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้อง การเปลี่ยนความวิตกกังวลให้กลายเป็นพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาจุดแข็งและการปล่อยวาง

และนอกจากนี้ผู้เขียนยังอธิบายถึงวิธีที่ผู้นำที่มีความมั่นใจหรือ The Confident Leader ใช้พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสนใจที่ประเด็นสำคัญ การมีพลังอยู่ตลอดเวลา การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น ฯลฯ

ซึ่งในหนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาไว้ถึง 16 บท ทั้งจากการทำวิจัยและการสัมภาษณ์นักคิดและนักธุรกิจชั้นนำ อย่าง Seth Godin นักเขียนหนังสือขายดีถึง 18 เล่ม อย่างเช่น Purple Cow , Tribes : We Need You To Lead Us , Permission Marketing  และ Joe Vitale ที่ปรึกษาด้านการตลาดและผู้เขียน The Key ที่เรารู้จักกันดี Annie Mckee ที่ปรึกษาผู้นำองค์กรระดับ Global ผู้เขียน Primal Leadership , Management : A Focus On Leaders และ Tim Sanders ที่เป็นทั้งนักพูดและผู้บริหารของ Yahoo รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งนักเขียนหนังสือยอดนิยมของ New York Times ผู้เขียน Dealstorming

มาลองค้นพบศักยภาพของตัวเองที่ยังไม่เคยใช้ พร้อมกันกับหนังสือเล่มนี้ The Confident Leader แล้วคุณจะสนุกกับการออกจาก Comfort Zone ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องหรือผู้บริหาร ก็สามารถกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น