สร้าง Top of Mind ให้แบรนด์ ก่อนลุยอาเซียน!

Top of Mind “ก้าวเข้าสู่หนทาง เบอร์ 1” ในใจผู้บริโภค ท่ามกลางสงครามการค้าเสรีอาเซียน หนทางรอดระยะยาวองค์กรธุรกิจไทย

“ประชาคมอาเซียน” ทำให้ผู้ประกอบการไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงแบบไม่อาจหลีกเลี่ยง เนื่องจากสภาวะทางการแข่งขันที่มีความเสรี แม้ว่าขนาดตลาดผู้บริโภคจะขยายตัวมหาศาล และประเทศไทยจะมีศักยภาพอย่างมากในโซนกลุ่มประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (CLMV)  แต่ก็ต้องพบเจอกับบรรดาผู้ประกอบการทั่วภูมิภาค ที่ได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทย หากผู้ประกอบการต้องการทำธุรกิจอย่างเติบโต “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามแนวคิดที่ พลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่ตลอดนั้น ผู้ประกอบไทยจำเป็นต้องปรับตัว

ตลาดเสรีอาเซียนมีขนาดตลาดกว่า 600 ล้านคน และการจะทำให้ผู้บริโภคในภูมิภาคนั้นเชื่อมั่นในสินค้า ยินยอมจ่ายเงิน เพื่อซื้อสินค้า/บริการ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางกาตลาดที่รุนแรงจากผู้ประกอบการทั่วอาเซียนได้นั้น การห้ำหั่นด้วยราคาที่ต่ำกว่าไม่ใช่ทางออกในระยะยาวอีกต่อไป แต่ศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาด การสร้าง Product of Hero เพิ่มมูลค่าให้สินค้ากับองค์กรธุรกิจ และทำให้ผู้บริโภคยินยอมจ่าย จากความเชื่อมั่นในตราสินค้าต่างหากที่ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความสำคัญ เนื่องจากหากชื่อเสียงในสินค้าไม่เข้มแข็ง ต่อให้ลดราคา ทำการตลาดแบบใด แต่ถ้าไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าได้ในระยะยาว  องค์กรธุรกิจก็ไม่สามารถแข่งขันได้

การสร้าง Top  of  Mind  Brand หรือ Brand ที่อยู่ในใจผู้บริโภคนั้น ต้องเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand Royalty) ให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงคุณภาพ ภาพลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น องค์กรธุรกิจ สินค้า และบริการ เมื่อผู้บริโภคคิดถึงสินค้าสักอย่าง ชื่อแบรนด์เราต้องเป็นแบรนด์แรกที่ผู้บริโภคนึกถึง (Top  of  Mind  Brand) อาทิ เมื่อพูดถึงบริการนวด คนทั่วโลกจะนึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรก นี่เป็นตัวอย่างของการสร้าง Top  of  Mind  Brand

สำหรับการสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคนั้น ผู้ประกอบการต้องทำให้ผู้บริโภคจดจำชื่อแบรนด์ จากภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์การบริการ ภาพลักษณ์สินค้า โลโก้ สี ตัวอักษร ภาพลักษณ์บุคลากร การสร้าง DNA หรือตัวตนที่เป็นอัตตลักษณ์เฉพาะขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำได้ทันทีเมื่อเห็น อาทิ เห็นสีน้ำเงิน หรือดอกบัวแล้วนึกถึงธนาคารกรุงเทพ เพราะฉะนั้น การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในสายตาผู้บริโภคได้ ผู้ประกอบการต้องบอกตัวตนของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย Product  Attributes และ Quality รวมถึงต้องบอกได้ว่าองค์กร สินค้า หรือสิ่งที่องค์กรพยายามสื่อนั้นคือใคร  (Identify)

เมื่อสามารถสร้างการจดจำได้แล้ว ผู้บริโภคจะมองเห็นคุณค่าในตราสินค้า (Brand Equity) จนเกิดเป็นมูลค่าขึ้นมาได้ สังเกตได้จากแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะสามารถสร้างสินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่าได้มากกว่าสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ สิ่งสำคัญคือ Top  of  Mind  Brand นั้นเกิดขึ้นจากการยอมรับ หากผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อแบรนด์เท่าไร  กิจกรรมทางการตลาด ลด แลก แจก แถมนั้นแทบไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

top-of-mind3

แสดงความคิดเห็น