8 รูปแบบการเข้าไปทำธุรกิจในลาว มีอะไรบ้าง ?

SME อ่านแล้ว อ๋อ ! แน่ 8 รูปแบบการเข้าไปลงทุนในลาว แบบไหนใช่ที่สุด ?

“ลาว” เป็นประเทศหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยมองว่าเป็นตลาด “เคี้ยวง่าย” แต่กลับมีไม่น้อยที่ผิดหวัง  ไม่ประสบความสำเร็จกลับมาจากลาว ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ประกอบการไทยรู้จักตลาดลาวไม่มากพอ จึงทำให้ไม่สามารถตั้งรับกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้

การเริ่มต้นทำธุรกิจในต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเริ่มคือ การศึกษาทำความรู้จักกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงโอกาส  ข้อจำกัดต่าง ๆ และการคาดการณ์ถึงปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังต้องเดินทางไปดูสถานที่จริง เพื่อให้เห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

นอกจากนี้ การพิจารณาเพื่อเข้าไปดำเนินธุรกิจในลาว จึงต้องนำหลายปัจจัยเข้ามาประกอบ โดยเฉพาะรูปแบบในการเข้าสู่ตลาดลาว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดได้ 8 วิธี ดังนี้

1. การส่งออกทางตรง (Direct Export) ผู้ประกอบการจะต้องมองหาลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในลาว โดยมากจะเริ่มจากการออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าไทยนำไปขายที่ลาวสามารถติดต่อได้ง่าย

2. การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) เป็นการนำเงินลงทุนเข้าไปทำในลาวด้วยตนเอง แต่ผู้ประกอบการไทยต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกด้าน นักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจแนวทางนี้จึงต้องรู้จักประเทศลาวเป็นอย่างดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม พฤติกรรมผู้บริโภค และสภาพการแข่งขันของตลาด

3. การซื้อกิจการ (Acquisition) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีข้อเสี่ยง 2 อย่างคือ ใช้เงินลงทุนสูง และต้องปรับตัวเรื่องการเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร แต่ก็มีข้อดีในแง่การขยายตลาดได้รวดเร็วที่สุด โดยกิจการที่ถูกซื้อจะสามารถเข้าควบคุมได้ทั้งทรัพยากร โรงงาน โครงสร้างการจัดจำหน่าย ตราสินค้า และพนักงาน

4. การร่วมลงทุน (Joint Venture) เป็นการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการลาวในลักษณะของการถือหุ้น โดยการร่วมทุนนั้นตัวผู้ประกอบการไทยและลาวต้องมีนโยบายทางธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงตัวผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นระดับหนึ่ง

5. การส่งออกทางอ้อม (Indirect Export) เป็นวิธีที่ง่ายและใช้ต้นทุนน้อย ด้วยการขยายตลาดผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศลาว สามารถลดความเสี่ยงมากกว่าการเข้าไปทำตลาดด้วยตัวเอง เหมาะกับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความรู้ในตลาดลาวมากนัก

6.   เฟรนไชส์ (Franchising) เป็นการที่ผู้ประกอบการไทยอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าได้โดยมีการกำกับนโยบายและรูปแบบการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับสัญญา ขณะที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่มีอำนาจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใด ๆ

7. การให้ใบอนุญาต (Licensing) เจ้าของธุรกิจจะทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้โรงงานอื่นในลาวผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า สิทธิบัตร หรือกระบวนการผลิตที่เป็นลักษณะเฉพาะของเจ้าของธุรกิจผู้ให้ใบอนุญาต โดยได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้

8. การจ้างผลิต (Contract Manufacturing) รูปแบบของการขยายธุรกิจเข้าไปในลาว โดยการจ้างโรงงานในลาวให้ทำการผลิตสินค้าให้ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า และลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน และลดข้อกีดกันทางการค้าในด้วยการนำเข้า อีกทั้งยังใช้เงินทุนไม่มากอีกด้วย

การที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องพิจารณาเลือกการเข้าไปทำตลาดในลาวนั้น  ต้องประกอบการตัดสินใจหลายอย่าง ซึ่งก่อนที่จะพิจารณานั้น  ผู้ประกอบการไทยต้องทำแผนธุรกิจโดยการส่งทีมการตลาดเข้าไปลงพื้นที่จริงและทำวิจัยออกมา เพื่อทำแผนรองรับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุน และทำให้เห็นภาพของการลงทุนได้ชัดเจนมากขึ้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

8-pattern3

แสดงความคิดเห็น