สภาอุตสาหกรรมชี้ ดัชนีเชื่อมั่นเดือนตุลาคมขยับต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2559 ขยับที่ระดับ 86.5 ปรับเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ทั้งนี้เป็นผลมาจากคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศ ช่วงเทศกาลสิ้นปี อย่างไรก็ตามก็ยังกังวลเกี่ยวกับต้นทุนผลิต สภาพคล่อง SME จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่อยู่ที่ระดับ 86.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.8 ในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากช่วงฤดูกาลที่มีคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลในช่วงสิ้นปี ทั้งจากผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าสำคัญจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐฯ ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีทำให้มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิต การแข่งขันด้านราคา ปัญหาสภาพคล่องของ SME ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะเศรษฐกิจโลก

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 102.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 102.4 ในเดือนกันยายน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น มีการสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการเพื่อนำสินค้าไปแสดงในต่างประเทศ เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานสินค้าให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเสนอแนะให้ภาครัฐมีการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าที่ผลิตในประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย.

แสดงความคิดเห็น