Thailand 2017 ภูมิทัศน์ใหม่เศรษฐกิจไทย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand 2017 ภูมิทัศน์ใหม่เศรษฐกิจไทย ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในหัวข้อการบรรยายพิเศษ “ทศพิธราชธรรม นำทางราษฎร์ รัฐ”

‘ทศพิธราชธรรม’ เป็นคุณธรรมที่ประชาชนพึงปฏิบัติเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท แม้ว่าแต่เดิมหลายฝ่ายมีการเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมเฉพาะของพระราชาเท่านั้น ตามรากศัพท์เดิมคำว่า ราชะ หมายถึงผู้ทำความพอใจให้เกิดกับคนอื่น ๆ ซึ่งในบ้านเมืองผู้มีหน้าที่ทำให้คนอื่นพอใจ ย่อมหมายถึง กษัตริย์ แต่ไม่ได้แปล ว่า เสนาบดี อำมาตย์ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ไม่ต้องเป็นผู้ทำให้ผู้อื่นพอใจ เพราะถ้าทำธุรกิจแล้วไม่ทำให้คนอื่นพอใจ ก็จะดำเนินธุรกิจไม่ได้ เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจก็ต้องทำให้คนอื่นพอใจและนำทศพิธราชธรรมมาใช้

ต่อมาทศพิธราชธรรมจึงไม่ได้เป็นคุณธรรมเฉพาะของพระราชาเท่านั้น แต่เป็นคุณธรรมของชนชั้นปกครอง ผู้นำประเทศ อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ ล้วนต้องมีทศพิธราชธรรม ซึ่งระยะหลังยังหมายรวมถึงในภาคองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพ ก็มีการนำทศพิธราชธรรมเข้ามาอยู่ในบรรษัทภิบาล ซีเอสอาร์ และคอมพลายแอน เพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมจึงครอบคลุมธรรมของพระราชา ธรรมของผู้ปกครอง ธรรมของพ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชน เพียงแต่จะนำมาปฏิบัติใช้ได้ครบทุกข้อหรือไม่ก็ตาม

จากนั้น นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวถึงประเด็นการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 100 แห่งในอาเซียน (ASEAN 100 ประจำปี 2559) ในหัวข้อการบรรยายพิเศษ “100 บริษัทอาเซียน โลกใหม่ ความท้าทายใหม่” ว่า จากข้อมูลที่ผ่านมานั้นมีการปรับเปลี่ยนอันดับเกิดขึ้น ประเทศไทยมีทั้งหมด 26 บริษัท (ไม่รวมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) ที่ติดอันดับ ASEAN 100 มีรายได้รวมลดลงราว 14% กำไรสุทธิลดลง 6% ด้านประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนที่รายได้ชะลอตัว มีเพียงประเทศเวียดนาม ที่ยังมีการเติบโตที่โดดเด่นพอสมควร แม้ยังมีบริษัทติดอันดับ 3 แห่ง

นายสุกิจ ยังคาดการณ์อีกว่า ทุกบริษัทในภูมิภาคอาเซียนจะต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่จากสหรัฐอเมริกาอย่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สร้างปรากฏการณ์ปั่นป่วนทั่วโลกทันทีที่ได้รับเลือก ทั้งตลาดหุ้น พันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยน ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเกินไปจนบิดเบือนตลาดการเงิน และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอุปสรรคเรื่องเงินทุน จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกที่ทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนต้องจับตามอง

แสดงความคิดเห็น