คลังเตรียมหยิบแคมเปญ ลดภาษี “กิน-ช็อป-เที่ยว” มาใช้ปลายปีนี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าในสัปดาห์หน้า (29 พ.ย.59) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการนำเอามาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นตัวช่วยเหมือนกับโครงการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาออกมาส่งเสริมในช่วงเวลาที่เหลือของปีมาพิจารณา

อย่างไรก็ดี เท่าที่ดูตัวเลขที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็จะเห็นว่าการบริโภคเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้ว

ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รวบรวมมาตรการของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนเหมือนกับปีที่ผ่านมา โดยบางส่วนอาจจะนำมาตรการเดิมมาปรับปรุง และบางส่วนอาจเป็นมาตรการใหม่

ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคภายในประเทศปลายปี 2559 โดยจะนำมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการ “กิน-ช็อป-เที่ยว” มาใช้ช่วงกลางเดือน ธันวาคมนี้ ประมาณ 9-10 วัน โดยนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ร้านค้าออกให้มาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท”

นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเรียกร้องให้ต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (ค่าจ้างไกด์) หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมภายในประเทศ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 นี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น