กระทรวงอุตฯจัดผู้เชี่ยวชาญสร้าง SME ยุคใหม่

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.ได้ทยอยจัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเอสเอ็มอี 4.0” เน้นจัดสัมมนาในจังหวัดหัวเมืองหลักที่มี SME กระจุกตัวอยู่มาก

ทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายจัดสัมมนา 12 ครั้ง แยกเป็นต่างจังหวัด 11 ครั้ง และกรุงเทพฯ 1 ครั้ง คาดว่าจะมี SME เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ SME ทั่วประเทศรับทราบมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐดำเนินการอยู่ ตลอดจนมาตรการเสริมที่ทางรัฐจะให้การสนับสนุน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานหลักสูตรโครงการเอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 4-5 ในปี 2560 ต่อเนื่องจากปัจจุบันมีการอบรมหลักสูตรแล้ว 3 รุ่น โดยใน 3 รุ่นแรกมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรรวม 345 ราย ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้ถือเป็น SME กลุ่มนักรบรุ่นใหม่ (New Warriors) ของประเทศไทย ที่จะมีส่วนสำคัญในการร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคต สำหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นการนำอดีตผู้บริหารชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาอบรมให้ความรู้ อาทิ นายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นต้น โดย SME ที่ผ่านหลักสูตรทั้ง 3 รุ่น สามารถขยายกิจการคิดเป็นมูลค่ารวมกัน 12,423 ล้านบาท และมียอดขายรวมกันถึง 52,699 ล้านบาท และมีการจ้างงานเพิ่มเติมอีก 30,102 คน

แสดงความคิดเห็น