ฟิลิปปินส์ ลงนามสัตยาบันสิ่งแวดล้อม ป้องกันโลกร้อน

ฟิลิปปินส์โดนคุกคามหนักจากภาวะโลกร้อน เร่งลงนามสัตยาบัน ณ กรุงปารีส หวังผลให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงดีขึ้น เรียกร้องผู้นำคนใหม่ให้ความสำคัญโลกร้อน

ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte  เปิดเผยว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์จะให้สัตยาบันข้อตกลงระดับโลกที่มุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งการประกาศการตัดสินใจในเรื่องลงนามในข้อตกลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่กรุงปารีส
นาย Duterte เปิดเผยต่อว่า แต่รัฐบาลยังมีความวิตก เพราะคณะรัฐมนตรีบางส่วนยังไม่เห็นด้วยมากนัก

“หลังจากที่มีการอภิปรายถึงเรื่องนี้กันมามากแล้ว ผมก็ยังยืนยันที่จะลงนามในครั้งนี้ เพราะคะแนนเสียงส่วนใหญ่โหวตเห็นด้วยให้มีการลงนาม แต่ก็ยังมีบางคะแนนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้”

ในปีที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์ได้เคยลงนามในเรื่องการกดดันให้ยุติภาวะโลกร้อนให้ลดลงเหลือ 3.6 องศาฟาเรนไฮต์ และ 1.5 องศาเซลเซียสตามลำดับ (ถ้าเป็นไปได้)

การลงนามดังกล่าวนี้ถือเป็นภาระผูกพันร่วมกันที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาวะโลกร้อน โดยต้องการจะให้ลดลงร้อยละ 70 ในปี 2030 โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วในการนำเทคโนโลยีทำความสะอาดมาใช้

ข้อตกลงนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเรียกร้องให้ประเทศอุตสาหกรรมยุติการใช้พลังงานเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย

อย่างไรก็ตาม การลงนามสัตยาบันข้อตกลงระดับโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในครั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ประเทศกำลังพัฒนาใช้พลังงานเผาไหม้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยเช่นกัน

นาย Duterte พร้อมด้วยสมาชิกคณะรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ ที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองของเขา รวมทั้งอดีตประธานาธิบดี Fidel Ramos เห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องเรียกร้องให้ผู้นำคนต่อไปของฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างน่าวิตกในฟิลิปปินส์และทั่วโลกด้วย

แสดงความคิดเห็น