พ่อรวยสอนลูก #2 เงินสี่ด้าน Cashflow Quadrant

หนังสือชุดพ่อรวยสอนลูกนั้นมีอยู่หลายเล่ม แต่เล่มที่หลาย ๆ คนพูดว่าน่าอ่านที่สุด ก็คือ พ่อรวยสอนลูก เล่มที่ 2 เงินสี่ด้าน หรือ Cashflow Quadrant

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของ Robert Kiyosaki และ Shalon L.Lechter จริง ๆ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนและตีพิมพ์ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี 2541 แต่ก็ยังเป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ใหม่ และวางขายอยู่ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความแตกต่างของอาชีพกับสถานะทางการเงินของคนใน 4 ลักษณะอาชีพ ซึ่ง Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวไว้ว่า เหตุผลหลักที่คนเรามีปัญหาทางการเงินก็เพราะในโรงเรียนไม่เคยสอนเรื่องการเงินเลย แต่สอนให้เราทำงานเพื่อหาเงิน ไม่ได้สอนให้เราใช้เงินทำงาน

ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้แบ่งเงินออกเป็น 4 ด้าน โดยดูจากที่มาของรายได้

ด้านที่ 1 E มาจาก Employee ลูกจ้าง หรือ พนักงานทั่วไป ซึ่งมีรายได้มาจากเงินเดือน

ด้านที่ 2 S มาจาก Self – Employed หมายถึงคนทำธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ เป็นนายตัวเอง ชอบคิดเองทำเอง มีอิสระแต่ขาดอิสรภาพทางการเงิน

ด้านที่ 3 B มาจาก Business Owner หมายถึง เจ้าของกิจการ ที่หาคนเก่ง ๆ มาทำงานให้  ถึงเจ้าตัวไม่ทำงาน ก็มีรายได้

ด้านที่ 4 I มาจาก Investor คือ นักลงทุน ที่ใช้เงินทำงานแทน โดยรายได้มาจากผลตอบแทนจากการลงทุน

โดยผู้เขียนได้ทำตารางและแบ่ง ด้านที่ 1 (E) และด้านที่ 2 (S) อยู่ทางด้านซ้าย ส่วนด้านที่ 3 (B) และด้านที่ 4 (I) อยู่ทางด้านขวา ซึ่งกลุ่มคนที่อยู่แต่ละด้านนั้นจะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น คนฝั่งซ้าย มีความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อน ในขณะที่ฝั่งขวามีความฝันเป็นตัวขับเคลื่อน ฝั่งซ้ายยึดติดกับสิ่งเก่า ๆ คิดถึงความเสี่ยง แต่ฝั่งขวาชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่คิดถึงความน่าเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งบุคลิกลักษณะของคนด้านซ้ายก็คือคนจนและชนชั้นกลาง ในขณะที่ด้านขวาเป็นบุคลิกลักษณะของคนรวยและนักลงทุน ซึ่งด้านขวานี้เองเป็นจุดที่เรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงิน

ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะอธิบายถึงเงินทั้งสี่ด้านและเหตุผล บุคลิกลักษณะที่ทำให้คนเราอยู่ในแต่ละด้านแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าการเป็นคนมีอิสรภาพทางการเงินดีอย่างไร เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดสู่การเป็นผู้มีอิสรภาพทางการเงิน และส่วนสุดท้ายเป็นการบอกถึงวิธีในการก้าวข้ามจากความมั่นคงสู่อิสรภาพทางการเงิน

พ่อรวยสอนลูกเล่มนี้นับเป็นหนังสือการเงินอีกเล่มที่อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนจากความมั่นคงทางการงาน ไปสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยตัวเอง ซึ่งค่อนข้างจะตรงกับ Lifestyle ของคนยุคปัจจุบัน อ่านแล้วทำให้เราเข้าใจและเห็นแนวทางในการก้าวไปสู่เขตแดนของคนรวยมากขึ้น แล้วยังเหมือนถูกกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่อ่าน แต่จะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหน อยู่ที่การลงมือทำของแต่ละคน

แสดงความคิดเห็น