พาณิชย์หนุนส่งออก “ข้าวไรซ์เบอรี่”

“ฮ่องกง” ไม่น้อยหน้า ตลาดข้าวเพื่อสุขภาพขยายตัว พาณิชย์เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยส่งออก และแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า

กระแสความนิยมในอาหารสุขภาพเริ่มต้นในสหรัฐฯ ก่อนแพร่หลายไปทั่วโลก จนทำให้อุตสาหกรรมอาหารกำลังปรับตัวตามพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของตลาด เช่นเดียวกันกับ “ฮ่องกง” จากเดิมที่ประชาชนนิยมบริโภคข้าวขาวธรรมดาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มลดลง ซึ่งผู้บริโภคหันไปรับประทานข้าวเพื่อสุขภาพมากขึ้น อาทิ ข้าวออแกนิก ข้าวกล้อง และข้าวสีต่าง ๆ มีการขยายคัวเพิ่มขึ้น และกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับข้าวกล้องไทย

จุดเด่นของข้าวกล้องไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry) ที่กระทรวงพาณิชย์ผลักดันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาผลิตมากขึ้น โดยเป็นข้าวที่อุดมไปด้วย โอเมก้า 3 ธาตุสังกะสี ธาตุเหล็ก วิตามินอี วิตามินบี 1 ฯลฯ ส่วนแป้งที่ผลิตจากข้าวไรซ์เบอรรี่ ยังสามารถนำแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้อย่างการนำมาผลิตเป็นเบเกอรี่และอาหารต่าง ๆ

ในส่วนของสถานการณ์ตลาดข้าวเพื่อสุขภาพในฮ่องกงเมื่อปีที่ผ่านมา (2558) ฮ่องกงมีการนำเข้าข้าวเพื่อสุขภาพ และข้าวออแกนิกในปริมาณ 2,214 ตัน คิดเป็นมูลค่า 299.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ และครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 92.2 ตามมาด้วยสหรัฐฯ และแคนาดา

จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามที่จะผลักดัน “ข้าวไรซ์เบอรรี่” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์แผนผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์และข้าวเพื่อสุขภาพนั้น มีตลาดที่รองรับและยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยมีการรายงานจาก Hong Kong Organic Resource ว่าจำนวนผู้บริโภคสินค้าออแกนิกขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 18.4 และการเลือกซื้อสินค้าออแกนิกของผู้บริโภคจะพิจารณาจากฉลากเครื่องหมายรับรองออแกนิกเป็นอันดับแรก รองลงมาคือตราสินค้า และจากการทดลองใช้ด้วยตัวเอง

หากผู้ประกอบการไทยต้องการเข้าไปทำตลาดในฮ่องกง จำเป็นต้องทำให้สินค้าได้การรับรองจากหน่วยงานระดับนานาชาติ International  Federation  of Agriculture  Moment  (IFOAM) หรือของฮ่องกง Hong Kong Organic Resource Center (HKORC) และHong Kong Organic Certification Center (HKOCC)

นอกจากการส่งออกข้าวที่เป็นสินค้าตั้งต้นแล้ว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังแนะนำเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการไทยควรนำข้าวไรซ์เบอรี่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำมาแปรรูปเป็นสินค้ามากขึ้นอย่าง อาหาร แป้ง เบเกอรี่ เค้ก ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจำหน่ายในร้านอาหาร ร้านค้าต่าง  ๆ เพิ่มต่อยอดสร้างมูลค่าให้สินค้า อีกทั้งยังเตรียมแผนทำโครงการประชาสัมพันธ์ให้ชาวฮ่องกงได้หันมาบริโภคข้าวไรซ์เบอรี่จากไทยเพิ่มมากขึ้น

อนึ่ง หากผู้ที่สนใจส่งออกข้าวกล้องนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แล้วไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ สำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จากนั้นเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เมื่อเป็นสมาชิกแล้วให้ผู้ประกอบการไทยยื่นคำร้องขอใบอนุญาตส่งออกข้าวที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และทำการตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนส่งออกโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการตามขั้นตอนศุลกากร และขนสินค้า

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99_%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ab

แสดงความคิดเห็น