ห้ามมองข้ามงานแสดงสินค้า หนทางรอด SME ในยุคอาเซียน

โอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าการขาย เปลี่ยนงานแสดงสินค้าให้เป็นเวทีรัชดาลัย เปิดตัวแบรนด์ สำรวจตลาด หาคู่ค้า และสร้างเครือข่ายธุรกิจ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมา ล้วนทำให้ผู้ประกอบการไทยทุกรายถูกทำให้เข้าสู่ตลาดการค้าเสรีโลกทันที  โดยมีผู้ประกอบการไม่น้อยที่มีการเตรียมพร้อมในธุรกิจ  เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กลับมีผู้ประกอบการไม่น้อยในไทยที่ยังคงมองข้าม และไม่มีการเตรียมความพร้อมตัวเองเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรีที่ความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

ธุรกิจการค้าในไทยก่อนที่จะเปิดประชาคมอาเซียน แต่เดิมมีขนาดตลาดประมาณมากกว่า 60 ล้านคน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในไทยอีกว่า 29 ล้านคนในปี 2558 ที่ผ่านมา การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยก็ยังคงอยู่ภายในประเทศ แต่หลังจากการเปิดอาเซียน นอกจากตลาดจะขยายเป็น 600 กว่าล้านคนแล้ว โดยยังไม่นับรวมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังอาเซียน สิ่งที่นักธุรกิจผู้ประกอบการไทยกำลังเผชิญ นอกจากโอกาสในการขยายสินค้าแล้ว  คือการเข้าสู่สมรภูมิแข่งขันในตลาดการค้าเสรีโลก

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ยังไม่เตรียมพร้อม ควรเริ่มต้นเป็นอย่างแรกคือ  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการป้องกันการเลียนแบบสินค้าที่เกิด โดยจดทะเบียนในไทยและประเทศใน  CLMV ที่อยู่ใกล้กับไทยก่อน จากนั้นจึงศึกษาความเป็นมาแต่ละประเทศ ทั้งพื้นฐานประเพณี วัฒนธรรม กระบวนการวิธีคิด เศรษฐกิจ และการเมือง นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการไทยยังไม่เคยส่งออกสินค้า  ก็อาจเริ่มต้นที่งานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อเป็นการเปิดตัวสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้กันก่อน เนื่องจากงานแสดงสินค้าเป็นเสมือนเวทีในการแสดงศักยภาพสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้ย่างตรงเป้ามากที่สุด

งานแสดงสินค้า (Exhibition) ยังกลายหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ โดยผู้ประกอบการไทยส่วนมากที่ไม่มีช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือกระจายสินค้าเพิ่มเติม ก็สามารถอาศัยช่องทางดังกล่าวได้ งานแสดงสินค้าจึงเป็นเสมือนการเปิดตัวให้ผู้บริโภคได้รู้จักในสินค้า บริการ และแบรนด์ของเหล่าผู้ประกอบการ SME นอกจากนี้ งานแสดงสินค้ายังถือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้มากที่สุดวิธีหนึ่ง  เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่เลือกเข้าชมงานแสดงสินค้า ล้วนมีความสนใจสินค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง ส่งผลให้การสื่อสารสามารถสื่อได้ตรงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้มากขึ้น

สำหรับการออกบูธในงานแสดงสินค้า  ไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศ นอกจากเป็นการเปิดตัวให้กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้รู้จักสินค้าและบริการ เพื่อแสดงศักยภาพ รวมถึงโอกาสทางการขายแล้ว ยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญเพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้มีการกำหนดวันและเวลาให้สำหรับนักธุรกิจได้พบปะพูดคุยและหาคู่ค้าทางธุรกิจ หรือการสร้างเครือข่าย (Connection)

นอกจากนี้  โอกาสการสร้างเครือข่าย (Connection)  เพื่อพบปะผู้ประกอบการ SME ระหว่างกันดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ หรือการเสนอขายราคาวัตถุดิบการผลิต เพื่อช่วยในการลดต้นทุน แต่หากผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมออกบูธเพื่อแสดงสินค้า ยังสามารถได้รับประโยชน์จากการแสดงสินค้าได้ โดยสามารถสำรวจคู่แข่งทางการตลาด รวมถึงการสำรวจตลาดที่ผู้ประกอบการ SME สนใจ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99_%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89

แสดงความคิดเห็น