จังหวะนี้แหละ! ลาวเข้าสู่ 3.0 SME ไทยต้องบุกแล้ว

SME ไทยใช้โอกาส ลาวตั้งเป้าปี 2020 พ้นประเทศยากจน ดึงความเป็นสังคมสมัยใหม่เปลี่ยนไปสู่ยุค 3.0

สำหรับไทยดูเหมือนจะก้าวผ่านการทำให้เป็นยุคสังคมสมัยใหม่ (Modernization) หรือ 3.0 มาได้หลายสิบปี ขณะที่ในปัจจุบัน สปป.ลาว มีการกำหนดแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 7 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้มีการพัฒนารอบด้าน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคสังคมสมัยใหม่ของ สปป.ลาว ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย การปฏิรูปกฎหมาย เปิดตัวตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงวางแผนระยะยาวในการทำให้ประเทศพัฒนาให้พ้นกับดักความยากจนในปี 2020
สำหรับกระบวนการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่  (Modernization)  เป็นกระบวนการที่เติบโตในเชิงปริมาณ ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย เกิดการขยายตัวขึ้นของสังคมเมืองและชนชั้นกลาง มีโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการคิด ซึ่งเป้าหมายแรกของการทำให้เข้าสู่ยุคสังคมสมัยใหม่ (Modernization) คือ ความเจริญทางเศรษฐกิจ (Development Equates Economic Growth) โดยใช้ดัชนีชี้วัดอย่างรายได้ของประชาชน

จากที่อยู่ในช่วงพัฒนาประเทศ จึงกลายเป็นความน่าสนใจสำหรับนักธุรกิจไทยที่จะใช้โอกาสในช่วงที่ สปป.ลาว ยังขาดปัจจัยต่าง ๆ ในพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตวัสดุและการก่อสร้าง ที่สำคัญ สปป.ลาว ยังมีความต้องการในเรื่องของธุรกิจด้านความงาม (สินค้าและบริการ) สินค้าอุปโภคบริโภค และธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนเมืองที่น่าลงทุนประกอบด้วย หลวงพระบาง เวียงจันทร์ ปากเซ และสะหวันเขต

ในด้านของการร่วมงานกับชาวลาว ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ สปป.ลาว  ผู้ประกอบการต้องคอยสังเกตและการเจรจาการค้า เนื่องจากคนลาวจะใช้เวลาในการศึกษาคู่ค้าจนมั่นใจ แต่หากต้องการเข้าไปตั้งองค์กรใน สปป.ลาว ในระยะแรกที่เข้าไปเปิดกิจการ  อาจจำเป็นต้องหาพนักงานที่เป็นบุคลากรชาวไทย หรือชาติอื่น ๆ ก่อนที่จะค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมและมีการอบรมให้กับชาวลาว ด้วยพื้นฐานเป็นชนชาติที่รักความสบายและอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การจูงใจด้วยการเพิ่มเงินและโบนัสล่วงเวลาอาจใช้ไม่ได้ผลกับพนักงานชาวลาว

นอกจากนี้ ชาวลาวยังเป็นชนชาติขี้เกรงใจ รวมถึงการขี้อายเกินกว่าบอกเล่าถึงปัญหาเมื่อเจออุปสรรคระหว่างการทำงาน ซึ่งอุปสรรคส่วนใหญ่ของคู่ค้าชาวลาวจะประกอบด้วย เงินทุน ความรู้ในเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ ผู้ประกอบการไทยอาจจำเป็นต้องค้นพบให้ได้ เพื่อขจัดอุปสรรคเหล่านั้น และนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเพียงส่งออกสินค้า อาจเริ่มต้นที่การค้าชายแดน เนื่องจากไทยมีความได้เปรียบเรื่องโลจิสติกส์  โดยรูปแบบการค้าระหว่างกันควรเป็นไปในทาง Friendly  จากความที่ไม่มีขั้นตอนและรูปแบบระเบียบอย่างเป็นทางการ เหมาะกับผู้ประกอบการไทยที่ยังไม่พร้อมจะทำการค้าขายแบบมีระเบียบขั้นตอนระหว่างประเทศ การค้าชายแดนจึงกลายเป็นรูปแบบช่องทางการกระจายสินค้าไปยัง สปป.ลาว ได้อย่างน่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้น

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%99_%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b5

แสดงความคิดเห็น