พาณิชย์ฯ ชู “โมเดลแฟรนไชส์” หนุน SME ขยายธุรกิจ

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ผลักดันให้ SME ใช้ “โมเดลแฟรนไชส์” ขยายธุรกิจ ระบุปีนี้พาออกแฟร์ทั้งในและต่างประเทศช่วยขยายโอกาสการตลาด

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า แฟรนไชส์เป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้SMEสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่าย และขยายได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้มีหลายธุรกิจให้ความสนใจนำ “โมเดลแฟรนไชส์” มาใช้ในการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจความงามและสปา ปัจจุบันมีจำนวนแฟรนไชส์ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้การพัฒนาและสนับสนุนกว่า 862 ราย โดยในจำนวนนี้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดกว่า 200 ราย

สำหรับในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมเปิดตลาดในงานแสดงสินค้าระดับใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศได้พาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานทั้งหมด 4 ครั้งที่ผ่านมา เข้าร่วมงานต่างๆ แล้วจำนวน 3 ครั้ง รวม 146 กิจการ มีมูลค่าซื้อขายธุรกิจฯ กว่า 150 ล้านบาท

ล่าสุดในระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมนี้ กรมฯ ได้นำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 59 กิจการ ในการส่งเสริมของกรมฯ เข้าร่วมนำเสนอสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน “ESAN SME Lifestyle Fair” ถือว่าเป็นงานแฟร์ใหญ่ส่งท้ายปีในภาคอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 25 กิจการ ธุรกิจการศึกษา 7 กิจการ ธุรกิจบริการ 12 กิจการ ธุรกิจค้าปลีก 9 กิจการ และธุรกิจความงามและสปา 6 กิจการ

ในส่วนต่างประเทศกำหนดนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจและเจรจาธุรกิจ ทั้งหมด 7 ครั้ง ใน 7 ประเทศ โดยที่ผ่านมาได้นำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานฯ แล้วจำนวน 6 ครั้ง รวม 158 กิจการ ในประเทศพม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และเวียดนาม มีมูลค่าซื้อขายธุรกิจฯ กว่า 250 ล้านบาท และในระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559 กรมฯ มีแผนที่จะนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จำนวน 25 กิจการ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการปิดท้ายปี

น.ส.บรรจงจิตต์เผยด้วยว่า ในปี 2560 ขณะนี้มีผู้ประกอบธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” (Franchise B2B รุ่นที่ 19) จำนวน 180 ธุรกิจแล้ว ซึ่งกรมฯ จะคัดเลือกธุรกิจที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการใช้โมเดลแฟรนไชส์เพื่อขยายธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

แสดงความคิดเห็น