สวทช. พา SME ไปดูงานเทคโนโลยีก่อสร้างที่เยอรมนี พร้อมเจรจาธุรกิจ

สวทช. ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ” พาชมงานเยอรมนี รับจำนวนจำกัด ก่อน 15 ธ.ค.59

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด “กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ” ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมระบบประกอบอาคารและเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมวัสดุ การก่อสร้าง และที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิต วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและการตลาดใหม่ๆ

นอกจากนี้ยังหวังที่จะให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ด้วยกันในระดับนานาชาติ โดยมีกำหนดเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในงาน BAU 2017 ณ เมืองมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2560 รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นี้ สอบถามเพิ่มเติมและค่าใช้จ่าย โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล [email protected]

แสดงความคิดเห็น