ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ 19 ประเทศ 1 ธ.ค. 59 ถึง 28 ก.พ. 60

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประเทศไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ 19 ประเทศและเขตอาณาที่กำหนด

นายอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) วีซ่า จำนวน 1,000 บาทคน เป็นการชั่วคราว/ 2. ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA)เป็นการชั่วคราว จำนวน 19 ประเทศ อาทิ อันดอร์รา บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ มอลต้า มอริเชียส โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน และ อุซเบกิสถาน จากเดิม 2,000 บาท เป็น 1,000 บาท/คน อนึ่ง ระยะเวลาที่ปรับค่าธรรมเนียมเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ไม่ได้ กำหนดว่าจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ แต่ในช่วงเวลาที่กำหนดจะเป็นเวลาที่ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลจะปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม แม้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ก็ยังจำเป็นต้องดำเนินการ ยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตไทย

แสดงความคิดเห็น