เวียดนาม หนุน CNN และธุรกิจต่างชาติ ให้แห่ลงทุน

เวียดนามโปรยยาหอมกลุ่มทุนธุรกิจต่างชาติ ชูธุรกิจเขตเมืองนำร่องพัฒนาเศรษฐกิจ หนุน CNN ลงทุนย่านท้องถิ่น ขณะภาคเอกชนท้องถิ่นระบุ ยังพบอุปสรรคที่รัฐต้องแก้

Nguyen Duc Chung ประธานคณะกรรมการประชาชนแห่งเวียดนาม เปิดเผยว่า “กรุงฮานอย เวียดนาม จะใช้งบประมาณบางส่วนราว 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือราว 35.6 ล้านบาท) เพื่อส่งเสริมเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ CNN จากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสถานีข่าว 24 ชั่วโมงระดับโลก เป็นเวลานานกว่า 2 ปี โดยทางเครือข่าย CNN จะเข้ามาตั้งในเวียดนาม”

ส่วน Hoang Trung Hai เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนแห่งเวียดนาม เปิดเผยว่า “ได้มีการประกาศให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นทราบว่า เวียดนามจะสนับสนุนธุรกิจในเครือข่ายของ CNN ที่อยู่ในชุมชนของเวียดนาม โดยในปีนี้เราจะได้เห็นธุรกิจชุมชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น”

“ขณะนี้มีธุรกิจที่อยู่ในเขตเมืองของเวียดนามราว 32,000 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 202,255 แห่งในเร็ว ๆ นี้ ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมากในรอบ 6 ปี นี่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนหรือผู้ประกอบการเริ่มมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเวียดนามมากขึ้นแล้ว”  Hoang Trung Hai เปิดเผย

ภาคธุรกิจที่เติบโตขึ้นนี้ ถือเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าอัตราการว่างงานในเวียดนามลดลงแล้ว เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างชีวิตให้ผู้คน

Nguyen Doan Toan รองประธานคณะกรรมการประชาชนแห่งเวียดนาม เปิดเผยว่า “ภาคธุรกิจในเขตเมืองของเวียดนามเป็นกลุ่มแรกที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนให้เกิดขึ้น แต่จะต้องบริหารจัดการอย่างจริงจัง ทั้งด้านนโยบายและกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ”

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมของคณะกรรมการประชาชนแห่งเวียดนาม ได้ชี้แจงไปยังกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหลาย โดยเฉพาะ  SME ว่า อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการจัดสรรที่ดิน เงินทุน เทคโนโลยี และการตลาดอยู่บ้าง เพราะบางนโยบายของภาครัฐยังไม่สามารถครอบคลุมไปถึงจุดนั้นได้

ทางด้าน Quang Hien ประธานสมาคม SME ท้องถิ่น เปิดเผยว่า “ขั้นตอนการลงทะเบียนทางธุรกิจ การจัดสรรที่ดิน และการประเมินทรัพย์สินยังมีความยุ่งยาก”

ขณะที่ภาคเอกชนอื่น ๆ อาจจะเกิดความลังเลที่จะลงทุนในตราสารทุน เพราะภาครัฐเข้าถือครองหุ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งหมดนี้รัฐบาลเวียดนามจะต้องหาทางแก้ปัญหาต่อไป เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี

แสดงความคิดเห็น