แบงก์กรุงเทพจัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2559” วันที่ 23 ธ.ค.59

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงาน “งานวันเกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2559” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ลานด้านหน้า อาคารสำนักงานใหญ่สีลม 8.30-17.00 น. โครงการเกษตรก้าวหน้า “ใช้ความรู้ สู่คุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า” ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ถึงการ สนับสนุนกลุ่มลูกค้าในโครงการเกษตรก้าวหน้า ในด้านนวัตกรรม  เทคโนโลยี ความรู้ และการบริหาร ทางด้านการเงิน ฯลฯ  อีกทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการที่ช่วยให้การเกษตรเป็นอาชีพที่มีความยั่งยืน

โดยการมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2559 ให้กับเครือข่ายห่วงโซ่การผลิต นำเสนอผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรที่มีนวัตกรรม, สนับสนุนสินค้าโครงการหลวง พร้อมการสาธิตตัวอย่างเกษตรพอเพียง, สนับสนุนสินค้าจากโครงการประชารัฐ ตามนโยบายของภาครัฐ และสนับสนุนสินค้าในชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด  “ ใช้ความรู้ สู่คุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด”

โดยกิจกรรมภายในงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ซื้อสินค้าที่หลากหลาย พบกับร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล ในราคาของผู้ผลิต พร้อมทั้งได้พบตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรกว่า 50 ราย ร่วมชมกิจการร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพบปะพูดคุยโดยตรงกับเกษตรกรก้าวหน้า โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ถึง 7 โซน ได้แก่

Zone 1 หมวดแปรรูปการเกษตรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกษตร
Zone 2 หมวดสหกรณ์และชุมชน
Zone 3 หมวดลูกค้านวัตกรรม
Zone 4 หมวดตัวอย่างเกษตรตามพระราชดำริ
Zone 5 หมวดโครงการหลวง
Zone 6 หมวดผู้ได้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้า 2559
Zone 7 หมวดโครงการประชารัฐ

เริ่มงาน-ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก 08.30 น. เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น