นายกฯ ยันไม่รีบตัดสินใจเข้าร่วม TPP

นายกรัฐมนตรี ยันไม่รีบตัดสินใจเข้าร่วม TPP ชี้ยังมีเวลาถึงปี 60 พร้อมยังได้เร่งรัดการเดินหน้านิคมยางพารา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบถึงความคืบหน้าในการศึกษาผลดี-ผลเสียของการจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ TPP

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ตัดสินใจว่าไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP หรือไม่ เพราะยังเวลาพิจารณาถึงปี 60 แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุด ซึ่ง 12 ประเทศที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้น ก็ยังมีบางประเด็นที่สงวนเอาไว้ ไม่ได้ทำตามที่ TPP เสนอไว้ทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี ยังได้ให้แนวทางในการพิจารณาในประเด็นนี้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการค้าอุตสาหกรรมจะต้องมาร่วมพิจารณาด้วย โดยให้คำนึงถึงผลดีและผลเสียทั้งหมด และคำนึงถึงข้อตกลงทางการค้าในด้านต่างๆ ทั้งการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และ องค์การการค้าโลก (WTO)

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้เร่งรัดการเดินหน้า นิคมยางพารา รัปเปอรซี้ตี้ และศูนย์ยางล้อเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และการแก้ไขปัญหาเกษตรเรื่องผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปัญหาทุกเรื่องควรที่จะแก้ไข โดยที่จะต้องนำข้อเท็จจริงมาพูดคุยกัน ว่ามีปัญหาเกิดอย่างไร และจะต้องดูปัญหาอื่นๆนำมาประกอบด้วย โดยที่จะทำเพื่อเอาใจกับบุคคลบางกลุ่มไม่ได้ ซึ่งถ้าหากพูดและรับฟังข้อเท็จจริงกันและกัน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ พร้อมขอร้องกลุ่มเกษตรกรอย่ากดดันรัฐบาล และเดินขบวน เพราะไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง พร้อมฝากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาการกำหนดราคาพืชผล ทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ด้วย

ส่วนปัญหาความกังวลในการร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมนั้น พล.ต.สรรเสริญ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หาแนวทางจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแยกการร้องเรียนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจากศูนย์ดำรงธรรม พร้อม เสนอให้ แต่ละกระทรวง ประสานภาคเอกชน เพื่อขยายขอบเขตกิจกรรมที่คืนประโยชน์ แก่สังคม นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อม เช่นให้เอกชน ไปส่งเสริมวิสาหกิจชุนชม และโซเซียลบิสสิเนส เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกมิติ

แสดงความคิดเห็น