100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ

ไอเดียทางธุรกิจนั้นมีมากมายหลากหลาย แต่ไอเดียไหนจะเหมาะสมกับธุรกิจของเราและนำไปสู่ความสำเร็จ หนังสือ 100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ ได้รวบรวมแนวคิดและกลยุทธ์ธุรกิจเอาไว้ให้เราได้เลือกใช้กันเรียบร้อยแล้ว

บางไอเดียก็ผ่านการวิจัยมาอย่างลึกซึ้ง บางไอเดียก็มีมานานแล้ว บางไอเดียง่ายจนไม่น่าเชื่อ แต่ล้วนผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลและมีประสิทธิภาพจริง

ในที่นี้คงไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด แต่ขอยกตัวอย่างบางไอเดียที่น่าสนใจ อย่างเช่น

ไอเดียที่ 1 ทำให้ลูกค้าไว้ใจและมัดใจลูกค้า ด้วยการสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้าวางใจในผลิตภัณฑ์ของเราให้มากที่สุด ทั้งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับเราให้นานที่สุด

ไอเดียที่ 2 การวางแผนด้วยการจำลองภาพอนาคต จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการกับความไม่แน่นอนและความสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ หรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ไอเดียที่ 3 การทำให้พนักงานภูมิใจ การที่บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การคืนกำไรให้สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานเกิดความประทับใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ซึ่งก็จะทำให้เกิดความเต็มใจและเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

นอกจากนี้องค์กรยังควรมีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เป็นทีมเดียวกัน สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคีในองค์กร ซึ่งนอกจากจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาการลาออกของพนักงานได้อีกด้วย

และนอกจากไอเดียในเรื่องของการบริหารจัดการลูกค้า พนักงาน และกลยุทธ์องค์กรแล้ว การบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ อย่างเช่น การประเมิน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้และข้อมูลข่าวสาร ก็จะทำให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงช่วยในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยเช่นกัน

ในหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมไอเดียทั้งในด้านนวัตกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การตอบสนองลูกค้าแบบเฉพาะ รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์ การใช้ Social Media และเรื่องอื่น ๆ เอาไว้อีกมากมาย ซึ่งใครที่สนใจแนะนำเลยว่าห้ามพลาด

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Jeremy Kourdi ที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีผลงานเขียนหลายเล่ม เช่น The Economist : Business Strategy, The Big 100 : The 100 Business Tools You Need To Succeed , One Minute MBA ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น