“อภิรดี” ดันไทยฮับเกษตรอินทรีย์เดินหน้าสร้างเครือข่ายกลุ่ม CLMVT

กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน เพราะเล็งเห็นว่าไทยมีศักยภาพของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลาย มีเกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถผลักดันให้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี และในจำนวนนี้ เป็นการส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น