เอสเอ็มอี เตรียมรับผลกระทบค่าแรง – ต้นทุนพุ่ง

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 พิจารณาปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มีปรับขึ้นค่าแรงทั้งหมด 7 อัตรา ตั้งแต่ 8-22 บาท หรือประมาณ 308-330 บาทต่อคนต่อวันตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2561 อย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าการปรับขึ้นค่าแรงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าทำให้ปรับสูงขึ้น 0.0008% – 0.1% ส่งผลให้เงินเฟ้อปี 2561 มีโอกาสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิม 0.6-1.6% เพิ่มเป็น 0.7-1.7% ทั้งนี้อุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น และภาคบริการจะได้รับผลกระทบสูงสุด

ทิศทางอุตสาหกรรมหลังลอยตัวน้ำตาล

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย ถือเป็นอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละ 120,000 ล้านบาท ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลกรองจากบราซิล แต่ในปี 2559 รัฐบาลบราซิลได้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก (WTO) อ้างว่าประเทศไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการกำหนดราคาน้ำตาลในประเทศ และการให้เงินยืมช่วยเหลือแก่ชาวไร่อ้อย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกระทบต่อบราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลในตลาดโลก ประเด็นดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยต้อง “ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม” โดยการประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลอยตัวให้ระบบน้ำตาลเป็นไปอย่างเสรี โดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาน้ำตาลในตลาดโลก  แทนการกำหนดราคาโดยรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นต้นไป