บริการเพื่อธุรกิจส่งออก

ธนาคารมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นเพื่อนคู่คิดในธุรกิจส่งออกของท่าน โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ สามารถให้คำแนะนำปรึกษาบริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างครบวงจร ในทุกขั้นตอนของธุรกิจ

บริการแจ้งการเปิดเครดิต (Advising Letter of Credit)

ธนาคารกรุงเทพให้บริการแจ้งการเปิดเครดิตที่ได้รับจากธนาคารของผู้ซื้อสินค้าของท่าน พร้อมทั้งแจ้งให้ท่านทราบทันทีที่ส่งมาถึงธนาคาร และหลังจากธนาคารได้ตรวจสอบเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก ธนาคารกรุงเทพสามารถรับและตรวจสอบเล็ตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารหลายแห่งทั่วโลก

การยืนยันเครดิต (Confirmation of Letter of Credit)

ธนาคารกรุงเทพให้บริการรับรองเล็ตเตอร์ออฟเครดิต อำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยการตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้งรับรองเล็ตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าธนาคารผู้ออกเล็ตเตอร์ออฟเครดิตสามารถชำระค่าสินค้าให้ท่านตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ท่านกับผู้ซื้อได้ตกลงกันไว้ ช่วยให้ท่านส่งออกสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างสบายใจ และไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับค่าสินค้าเนื่องมาจากปัจจัยความเสี่ยงด้านความมั่นคงของธนาคารหรือประเทศของผู้ซื้อ

บริการโอนเครดิต (Transferred Letter of Credit)

ธนาคารกรุงเทพให้บริการโอนเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ท่านได้อย่างสะดวกง่ายดาย ให้ท่านสามารถโอนเล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ท่านได้รับจากผู้ซื้อ ให้แก่ผู้ส่งออกรายอื่น หรือคู่ค้าของท่านเพื่อชำระหนี้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากพันธมิตรของท่านโดยไม่ต้องจัดทำธุรกรรมเพื่อชำระเงินขึ้นใหม่

การโอนสิทธิ์การรับเงินตามเครดิต (Assignment of Proceeds)

ธนาคารกรุงเทพอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถโอนสิทธิ์การรับเงินในเล็ตเตอร์ออฟเครดิตบางส่วนให้แก่คู่ค้ารายใดก็ได้ ซึ่งจะเป็นผู้รับประโยชน์แทนท่าน บริการนี้ช่วยให้ท่านใช้เล็ตเตอร์ออฟเครดิตจากผู้ซื้อ ชำระเงินแก่ซัพพลายเออร์ หรือโรงงาน ในกรณีที่เล็ตเตอร์ออฟเครดิตไม่ได้ระบุว่า “Transferable” เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตได้แล้ว ก็จะโอนเข้าบัญชีของผู้รับประโยชน์ที่ท่านระบุโดยตรง ท่านจึงสามารถซื้อวัตถุดิบหรือสั่งผลิตสินค้าได้โดยสะดวกและไม่ต้องจัดทำธุรกรรมเพื่อชำระเงินขึ้นใหม่

สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)

บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกของธนาคารกรุงเทพ เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เพียงแสดงเอกสารการตกลงทำสัญญาซื้อขายระหว่างท่านกับผู้ซื้อ เช่น เล็ตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา หรือใบสั่งซื้อ ท่านก็มีสิทธิยื่นคำขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกได้ไม่ยุ่งยาก

รับซื้อตั๋วเงินเพื่อการส่งออกตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bills Negotiation)

อีกหนึ่งบริการที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออก โดยท่านสามารถรับค่าสินค้าล่วงหน้าจากธนาคารกรุงเทพก่อนรู้ผลการเรียกเก็บเงินจากธนาคารของผู้ซื้อตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับท่านว่าจะใช้
สินเชื่อระยะสั้นนี้จากธนาคารกรุงเทพในช่วงที่สินค้ากำลังเดินทางไปยังผู้ซื้อ หรือจะรอรับค่าสินค้าจากธนาคารของผู้ซื้อภายหลังทราบผลการเรียกเก็บก็ได้คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บต่างประเทศขาออก (Outward Bills for Collection)

ธนาคารกรุงเทพจะช่วยติดตามการชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศให้แก่ท่าน ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบ จัดส่งเอกสารให้กับผู้ซื้อ ตลอดจนการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าของท่าน แล้วโอนเข้าบัญชีของท่านตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนดไว้ ในกรณีที่ท่านและผู้ซื้อตกลงทำการค้ากันโดยไม่ใช้เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริการให้คำปรึกษา

หากท่านต้องการขอคำแนะนำเพิ่มเติม เชิญติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาธุรกิจส่งออกและนำเข้า โดยติดต่อได้ที่สำนักธุรกิจสาขาใกล้บ้าน