สินเชื่อภายใต้โครงการสนับสนุนของรัฐบาล

สนับสนุนเอสเอ็มอีไทย ให้ก้าวไกลอย่างเข้มแข็ง

เพราะเอสเอ็มอี คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ธนาคารกรุงเทพจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ ให้บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ

สินเชื่อโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี

หากท่านมีโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือปรับปรุงขบวนการผลิตเดิม ธนาคารกรุงเทพร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อม
สนับสนุนโครงการของท่านด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและวงเงินกู้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าลงทุนทั้งโครงการเพื่อช่วยท่านสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป

สินเชื่อโครงการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินตามระเบียบ ธปท.

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกประเภทด้วยการเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง MLR – 2.75% ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีใบสรุปค่าใช้จ่ายแล้วไม่เกิน 4 เดือนมาประกอบ
การขายตั๋ว

สินเชื่อโครงการ นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย

หากท่านมีนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแตกต่าง และมีความสามารถทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ยินดีสนับสนุนเงินทุนเพื่อการลงทุนและขยายผลในทางธุรกิจ แม้ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่านด้วยเงินกู้ในวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
ปลอดดอกเบี้ยจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี

สินเชื่อโครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่เอสเอ็มอี

ธนาคารกรุงเทพจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยวงเงินกู้พิเศษเพิ่มเติมจากสินเชื่อเดิม เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร โดยท่านจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 3% จากอัตราดอกเบี้ยปกตินานถึง 5 ปี