สินเชื่อโครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรแก่เอสเอ็มอี

ธนาคารกรุงเทพจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยวงเงินพิเศษ เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร

จุดเด่นบริการ

  • วงเงินพิเศษเพิ่มเติมจากสินเชื่อเดิม เพื่อใช้ในการปรับปรุง หรือฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร
  • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 จากอัตราดอกเบี้ยปกตินานถึง 5 ปี

ลักษณะบริการ

ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้เพื่อวัตถูประสงค์ดังนี้

  • เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร
  • เพื่อการปรับปรุง ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ทดแทนชิ้นส่วน ระบบต่างๆ รวมทั้งการขยายหรือปรับแต่งชิ้นส่วน อุปกรณ์ ระบบ โดยยังใช้โครงสร้างเครื่องจักรเดิม
  • เพื่อการติดตั้งเครื่องจักร หรือระบบควบคุมการทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม


อัตราดอกเบี้ย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สนับสนุนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 เป็นเวลา 5 ปี สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท

เงื่อนไข

ผู้ขอสินเชื่อป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวิเคราะห์และประเมินโครงการ ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยส่วนที่เกินจากร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปี แรก และอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนหลังจาก 5 ปีไปแล้ว

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารกรุงเทพ และมีโครงการปรับปรุงหรือฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

วิธีการขอสินเชื่อ

  • ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่ท่านสะดวก
  • ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์