สินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.

ปลดล็อกปัญหาหลักประกันไม่เพียงพอให้ธุรกิจที่มีศักยภาพ

ปลดล็อกปัญหาหลักประกันไม่เพียงพอด้วยสินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. จากธนาคารกรุงเทพ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินเชื่อ พร้อมเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจไม่พลาดโอกาสในการขยายกิจการ

หากท่านกำลังประสบปัญหามูลค่าของสินทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพสามารถช่วยท่านได้ โดยธนาคารร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินและสภาพคล่องให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ

สินเชือที่ให้บริการ

สินเชื่อบัวหลวงเอสเอ็มอี Start-up

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ไมใช่ปัญหา เพียงผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจจากหน่วยงานที่ บสย.
เห็นชอบ ท่านก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวง 3 เท่า

ต้องการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ถูกจำกัดเรื่องหลักประกัน ให้สินเชื่อบัวหลวง 3 เท่าช่วยท่านด้วยสินเชื่อวงเงินสูงถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน พร้อมมีบสย.ช่วยค้ำประกันให้เต็มจำนวนวงเงิน

สินเชื่อบัวหลวง OTOP

เสริมสภาพคล่องพร้อมขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ด้วยวงเงิน
สินเชื่อสูง ผ่อนนาน หมดกังวลเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน