“384,400 กิโลเมตร” ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินในหลวงรัชกาลที่ 9

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเฉลี่ยระยะทาง 25,000 กิโลเมตรต่อปี รวมระยะทางเสด็จพระราชดำเนินช่วงปี พ.ศ. 2512 – 2528 ทั้งสิ้น 384,400 กิโลเมตร”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น “พระเจ้าแผ่นดิน” อย่างแท้จริง มีคำกล่าวที่ว่า “ในแผ่นดินสยามประเทศนี้ ไม่มีจังหวัดใด อำเภอไหน ที่ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรมาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช โดยการตามเสด็จฯ สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ไปทรงเยี่ยมราษฎรในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2496 ที่บ้านปากทวาร ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนั้นจึงทรงเริ่มการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยมิทรงคำนึงว่าการเดินทางจะยากลำบากหรือเสี่ยงอันตรายเพียงใด ดังเช่นการเสด็จฯ ไปในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ถูกแทรกซึมด้วยลิทธิคอมมิวนิสต์ หรือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งวาตภัยและอัคคีภัย พระองค์จะเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร์ที่ประสบภัยและพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยพระองค์เอง

การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทุกเชื้อชาติศาสนา ถือเป็นพระบรมราโชบายที่จะได้ทรงทำความรู้จักกับราษฎร ทรงรับฟังความทุกข์ และทอดพระเนตรสภาพปัญหาที่แท้จริงของราษฎรด้วยพระองค์เอง และเมื่อทรงทราบถึงปัญหาแล้วจะพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หรือพระราชทานพระราชดำริถึงวิธีแก้ปัญหา บางปัญหาทรงทดลองหาทางแก้ไขด้วยพระองค์เอง ก่อนจะพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เคยรับสั่งเล่าถึงทัศนะของชาวต่างประเทศต่อการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า

“ฝรั่งชมว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่เหมือนใคร ทำให้สถาบันกษัตริย์ดำเนินไปอีกแนวหนึ่ง เป็นแนวใหม่ที่ไม่มีที่ไหนในโลก ไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไป แล้วประชาชนมานั่งเล่าถึงความทุกข์ แล้วพากันไปดูจนถึงหลังบ้าน”

การเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรนี่เองที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ของไทยหรือของโลก

สถิติระยะทางเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

ระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินช่วงเดือน ต.ค.2512–ก.ย.2513 15,473 กม.”

ระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินช่วงเดือน ต.ค.2513–ก.ย.2514 20,787.7 กม.”

ระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินช่วงเดือน ต.ค.2514–ก.ย.2515 27,229.75 กม.”

ระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินช่วงเดือน ต.ค.2517–ก.ย.2518 30,687.1 กม.

ระยะทางที่เสด็จพระราชดำเนินช่วงเดือน ต.ค.2519–ก.ย.2520 41,879.71 กม.

เฉลี่ยระยะทางเสด็จพระราชดำเนิน 25,000 กิโลเมตรต่อปี ระยะทางเสด็จพระราชดำเนินช่วงปี พ.ศ. 2512–2528 รวมทั้งสิ้น 384,400 กิโลเมตร ซึ่งมากกว่าระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์

 

เรียบเรียงจาก : หนังสือตามรอยพ่อ ก-ฮ

แสดงความคิดเห็น