3 พระนามครั้งยังทรงพระเยาว์ที่ “สมเด็จย่า” รับสั่งเรียก

หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล ประทานเล่าถึงพระนามที่ “สมเด็จย่า” รับสั่งเรียกครั้งยังทรงพระเยาว์ของ รัชกาลที่ ๘ รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 เวลา 8 นาฬิกา 45 นาที หรือเวลาไทยคือ 20 นาฬิกา 45 นาที ที่เมืองแคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เป็นโอรสองค์ที่ 3 ในเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ หรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนามเดิมว่า “สังวาล ตะละภัฏ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระเชษภคินี 1 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบรมเชษฐาธิราช 1 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8

พระนามสั้น ๆ ตามคำทรงเล่าประทานของหม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล ว่าทั้งสามพระองค์ครั้งยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ รับสั่งเรียกพระเจ้าพี่นางเธอฯ ว่า “บี๋” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ว่า “นันท์” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ว่า “เล็ก”

ทั้งสามพระองค์ทรงถือกำเนิดในฐานันดรศักดิ์ “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า” เพราะในตอนนั้นสมเด็จพระบรมชนกทรงฐานันดรศักดิ์ “สมเด็จเจ้าฟ้า” พระโอรสล้วนได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้น

แสดงความคิดเห็น