“พ่อดุเรา” สมเด็จพระเทพฯ เคยมีรับสั่ง (ชมคลิปความประทับใจ)

สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวลตรัสเล่าเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ผู้จัดการสุดสัปดาห์  เผยแพร่เรื่องราวสุดประทับใจถึงทูลกระหม่อมพ่อต้นแบบของ ‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’ โดยความตอนหนึ่งเป็นช่วงที่สมเด็จพระเทพฯ เคยรับสั่งเกี่ยวกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ปรากฏภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาทรงฉายจากด้านหลังที่ประทับ ต่อนักข่าว ความว่า “พ่อดุเรา บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวม และให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆ ด้วย”  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรัสเล่าและทรงพระสรวลอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ ยังปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และภาพของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาทรงฉายจากด้านหลังที่ประทับ เช่นเดียวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

แสดงความคิดเห็น