“วีรบุรุษแห่งเอเชีย” TIME ปกรัชกาลที่ 9

Time ตีพิมพ์บทความเชิดชูพระเกียรติคุณ ชื่นชมว่า ร.9 ทรงเป็นกษัตริย์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสถาบันกษัตริย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

งานเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี นับเป็นความทรงจำของใครหลายคนแม้จะผ่านมา 11 ปี แล้วก็ตาม

ในช่วงเวลาที่แสนปลื้มปีติเหล่านั้น ไม่ใช่มีเพียงแค่ชาวไทยเท่านั้น แต่นิตยสารระดับโลกชื่อดังอย่าง TIME Magazine เมื่อปี 2006 ได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่าเป็น Hero of Asia ที่มีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจอันสำคัญ ด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทูต เพื่อให้ประเทศรอดพ้นวิกฤติในหลายครั้ง อีกทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายพันโครงการที่ช่วยให้พสกนิกรอยู่อย่างยั่งยืน

นอกจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงขึ้นปกแล้ว นิตยสารเล่มดังกล่าวยังรวบรวม 14 บุคคลที่เป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งตัวอย่างบุคคลที่ได้รับการยกย่องในเล่มนั้นประกอบด้วยองค์ทะไลลามะ แม่ชีเทเรซา เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น