พระราชปุจฉารัชกาลที่ 9 ขณะทรงพระผนวช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวชเป็นเวลา 15 วัน เมื่อพุทธศักราช 2499 ทรงได้รับพระสมณฉายาว่า “ภูมิพโลภิกขุ” โดยมีพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ขึ้นถวายธรรมมะ

 

ความน่าสนใจที่ต้องบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์คงหนีไม่พ้นช่วงที่พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ขึ้นถวายธรรมมะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ขณะนั้นทรงดำรงฐานะ “พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ได้มีพระราชปุจฉาว่า

 

“…คนที่มีใจเหี้ยม ฆ่าคนแล้วไม่รู้สึกอะไรนั้น จัดเป็นบุคคลประเภทไหน ทำไมบางคนสร้างกรรมในชาตินี้ไว้มาก จึงยังไม่ได้รับผลของกรรมนั้น กลับเจริญมีความสุขอยู่ได้…”

ที่เขายังมีความเจริญและความสุขอยู่นั้น ก็เพราะว่ากรรมชั่วที่ทำนั้นยังไม่ให้ผล ถึงกระนั้น บุคคลผู้ทำกรรมชั่วย่อมจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจภายหลัง ที่เรียกว่า “วิปปฏิสาร”

โดยพระพรหมมุนีได้ถวายตอบพระราชปุจฉาว่า บางกรณีก็อาศัยผลของกรรมที่สร้างมาแต่ปางก่อน ประกอบการกระทำซึ่งประกอบด้วย สติ ปัญญา วิริยะ เมื่อดีก็ดีเลิศ เลวก็เลวที่สุด

พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังพระราชปุจฉา ทิ้งท้ายอีกว่า “…ทำอย่างไรจะระลึกได้ซึ่งชาติก่อนและชาติหน้า…”

พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ถวายว่า จะต้องบำเพ็ญตนเองให้สูงขึ้นในการปฏิบัติธรรม และอบรมจิตของตนเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับต่อไป เช่น เด็กๆ ระลึกหรือจำวันก่อนไปไม่ได้ ครั้นเจริญวัยก็จำเหตุการณ์ได้บ้าง และเห็นกาลในอนาคตบ้าง เมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็เห็นเหตุ ทั้งเหตุในอดีตและอนาคตอันไกล

 

แสดงความคิดเห็น