พาชม Font ส.ค.ส. รัชกาลที่ 9

อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานสัมภาษณ์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 เพื่อพระราชนิพนธ์ ‘ดุจดวงตะวัน’ เมื่อปี พ.ศ. 2538 เกี่ยวกับการประดิษฐ์ฟอนต์ ใจความว่า

“ประดิษฐ์เหมือนกับที่ทำตัวเขียนอะไรต่าง ๆ อย่างของ PC นี้ แต่ก่อนท่านจะใช้ CU WRITER แล้วก็เอามาทำเขียนทีละตัวๆ เขียนภาษาสันสกฤตซึ่งทำเอง หรือว่าตัวเขียนภาษาไทยนี่ก็ทำเอง เพราะรู้สึกว่าท่านไม่โปรดมากที่เขาประดิษฐ์ตัวเขียนกันใหม่ๆ ตัวเขียนที่ขีดเส้นฉวัดเฉวียนอะไรนี่ กริ้วทุกที ท่านก็จะเขียนของท่านเอง แต่ว่าที่ประดิษฐ์คำนั้น ท่านก็ใช้ Software ของเดิม เพราะฉะนั้น ท่านเคยรับสั่งเมื่อมีการเฉลิมพระเกียรติอะไรกันทีหนึ่ง ว่าจะเอาฟอนต์ของท่านเผยแพร่ ท่านจึงบอกว่า ความจริงแล้วมันไม่ถูก เพราะลิขสิทธิ์เป็นของคนอื่น ของเราเป็นแค่เอามาเขียน แต่ว่าตัวโปรแกรมเก่าเป็นของคนอื่น ท่านไม่ได้ทำมาเองตั้งแต่ต้น มันไม่ถูก แต่ว่าที่เห็นท่านเขียนเองเป็นตัวสันสกฤต (หมายถึงอักษรเทวนาครี) ไม่ได้ซื้อมาสำเร็จรูปแบบที่ว่าใครเขาทำเอาไว้แล้ว”

ในส่วนของ ส.ค.ส. ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรนั้นเป็น ฟอนต์ ที่ทรงปรุงขึ้นมาเอง จากการทดลองช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2529 และทรงทดลองใช้โปรแกรม “Fontastic” เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 เพื่อนำมาใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทาน

นอกจากนี้ สำหรับการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ ฯลฯ ทรงสนพระราชหฤทัยประดิษฐ์อักษรขนาดใหญ่ที่สุดจนถึงขนาดเล็กที่สุด นอกจากนี้ ยังตั้งพระราชหฤทัยในการประดิษฐ์อักษรภาษาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น คือ ภาษาสันสกฤต

แสดงความคิดเห็น