รำลึกคำสอนพ่อ “ยาสีฟันในหลวง”

พระราชทานแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

เชื่อได้เลยว่าภาพยาสีพระทนต์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือที่พสกนิกรเรียกกันว่ายาสีฟันในหลวง ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน

สิ่งนี้สะท้อนได้ชัดเจนกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งนอกจากจะเป็นมรดกทางความคิดแล้ว ยังทรงปฏิบัติให้เห็นดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลคณะต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541

“…คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายพอมีพอกิน…”

“…คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง”

เราได้จดจำได้ว่าพระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องราวมากมาย และหลายพระราชดำรัสนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจ รวมถึงโครงการมากมายเพื่อช่วยเหลือผู้คนภายในประเทศ “ในหลวง” สอนให้เราพึ่งพาตนเอง ประชาชนมีเสรีภาพที่สุดชาติหนึ่งของโลก ให้เสรีภาพทางศาสนา และสอนเราเรื่องของความเท่าเทียม สอนให้เราไม่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สู้แรงพายุ แต่ให้เป็นต้นหญ้าที่อ่อนโอนไปกับสายลมพัด ทรงเป็นที่รักนับถือของคนนับล้าน พระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่ง “พ่อของแผ่นดิน” สะท้อนถึงวาจาแห่งกษัตริย์ที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ในวันที่ขึ้นครองราชย์ อุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ไม่ทอดทิ้งปวงประชาตลอดพระชนมายุ

 

 

แสดงความคิดเห็น