ภัยร้ายออนไลน์ “Cyber Bullying” คติสอนใจจาก ร.9 “นักเขียนมีปากกาคมยิ่งกว่าอาวุธ”

“นักเขียนมีปากกาคมยิ่งกว่าอาวุธ จึงควรเขียนด้วยเจตนาที่ดีงาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

สื่อออนไลน์กำลังกลายเป็นสื่อกระแสหลัก ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือการสื่อสารและเป็นเจ้าของสื่อที่สามารถสร้างเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างอิสรเสรี และความอิสระที่ว่านี้อาจจะกลายเป็นการละเมิดคนคนหนึ่ง หรือทำให้แบรนด์สินค้าพังลงได้ภายในวันเดียวด้วยคำพูดหรือคำเขียนจากโลกอินเทอร์เน็ต

ความน่ากลัวของอินเทอร์เน็ตจึงไม่ต่างอะไรกับการล่าแม่มดในยุคกลาง ที่บรรดานักเลงคีย์บอร์ดมากมายใช้ Cyber Bullying ในการตีตราคนคนหนึ่ง หรือแม้กระทั่งสินค้าและแบรนด์บางแบรนด์อาจพังลงได้จาก Cyber Bullying เมื่อทำอะไร “ไม่ถูกใจ” เพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้น

คำกล่าวที่ว่านักเขียนผู้จับปากกาเป็นอาวุธ จึงไม่ผิดแม้แต่น้อย เพราะไม่ใช่เฉพาะนักเขียนนักข่าวเท่านั้น แต่บรรดา Users ทั่วไปก็สามารถจับปากกาที่เป็นเหมือนอาวุธนี้ได้เช่นกันในปัจจุบัน

กรณีที่เห็นได้ชัดคงหนีไม่พ้นคนในวงการบันเทิงที่โดนชี้นำ Bully จากสื่อนักข่าว และตามมาด้วยการแสดงความคิดเห็นจากบรรดาชาวเน็ต ซึ่งการ Bully ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคสื่อออนไลน์ แต่มีอยู่คู่กับสื่อ นักข่าว นักเขียนหลายทศวรรษแล้ว

อ้างอิงจากนายสมลักษณ์ โตสกุล “พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชน” (พระนคร : สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี , ๒๕๑๔), หน้า 20 เผยแพร่พระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความว่า “นักเขียนมีปากกาคมยิ่งกว่าอาวุธ จึงควรเขียนด้วยเจตนาที่ดีงาม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง คนเขียนเก่งแต่มีความคิดอันไม่ดีงามแฝงอยู่ ก็สู้คนเขียนไม่เก่งแต่มีความเห็นที่ดีไม่ได้ ขอให้นักเขียนใช้ปากกาไปในทางสร้างสรรค์ประเทศและสังคม พยายามรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและวัฒนธรรมของเราไว้ ซึ่งก็เท่ากับนักเขียนได้ช่วยตนเอง เพราะนักเขียนก็เป็นคนหนึ่งของสังคมไทยด้วย…”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยพระราชทานพระราชดำรัสให้แก่พสกนิกรของท่าน ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในทุกยุค เพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคก็ดูเหมือนปากกาจากผู้เขียนจะใช้ประหัตถ์ประหารทำร้ายกันได้เสมอ

แสดงความคิดเห็น