ย้อนรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนเมียนมาหลังครองราชย์

ชมภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนเมียนมา หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2

สำนักข่าว Irrawaddy ประเทศเมียนมา เผยแพร่เรื่องราวน่าสนใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม พุทธศักราช 2503 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการทูตเป็นครั้งแรกระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

ภาพจากหนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า, ๒-๕ มีนาคม ๒๕๐๓” พิมพ์ปี ๒๕๒๙ โดยการจัดการของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมาร

ในโอกาสครั้งนั้น ประธานาธิบดี อู วิน หม่อง นำเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระเจดีย์ชะเวดากอง ประธานาธิบดีของเมียนมา ยังได้กราบบังคมทูลรับเสด็จ โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า

“…ประชาชนชาวพม่าและไทยมีความสัมพันธ์กันเพราะต่างนับถือพระพุทธศาสนา และมุ่งมาดปรารถนาจะร่วมมือกันเพื่อสันติ…”

การทูตดังกล่าวเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีสายพระเนตรที่ยาวไกล ว่าประเทศไทยต้องติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน ในการทำการค้าอันมีผลต่อทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะประเทศไทยได้รับความเสียหายจากสงครามอย่างมาก จำเป็นต้องรีบหาทางฟื้นฟูประเทศโดยเร็ว

 

แสดงความคิดเห็น