ย้อนเหตุการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ UN ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

“บัน คีมุน” นำผู้แทน UN ยืนสงบนิ่งถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

หากใครยังจำกันได้หลังจากการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไม่เพียงแต่นำความโศกเศร้าเสียใจให้แค่คนไทยทั่วประเทศเท่านั้น แต่ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations : UN) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 21.00 น. ยังได้มีการสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงได้ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเลขาธิการสหประชาชาติ บันคีมูน ยังยกย่องพระองค์ท่านว่า “a unifying national leader” เป็นผู้นำที่น่ายกย่องที่สุดบุคคลหนึ่งของโลก

เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ขึ้นกล่าวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นพลังในการในการรักษาเสถียรภาพ นำพาประเทศผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิงและตึงเครียดทางการเมืองหลายครั้ง นอกจากนี้ ยังทรงทรงทุ่มเทในพระราชกิจ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

นายบันคีมูน ยังย้ำอีกด้วยว่า โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จอันสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญ และไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนในโลกเคยได้รับทูลเกล้าฯ ถวายมาก่อน

 

แสดงความคิดเห็น