ลึกซึ้ง! พระราชปุจฉาสนทนาธรรมในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงพระพรหมมุนี ขณะทรงพระผนวช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชปุจฉาถึงพระพรหมมุนี

พระราชพิธีบรรพชาอุปสมบท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมหาราชวัง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น พระราชอุปัธยาจารย์ทรงทำอุปสมบทกรรม ถวายพระฉายาในพระบวรพุทธศาสนาว่า “ภูมิพโลภิกขุ”

ช่วงหนึ่งในขณะที่พระพรหมมุนี กำลังเฝ้าฯ ถวายธรรมะเรื่องสังขารนั้น เกิดมีพระราชปุจฉาถึง พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ว่า “การที่มีคนป่าวข่าวทำให้เสียชื่อเสียง และอาจส่งผลสะท้อนถึงฐานะของครอบครัว ตลอดจนญาติพี่น้องวงศ์ตระกูล สมควรที่สมณเพศ และคฤหัสถ์จะปฏิบัติตนเช่นไร เมื่อมีการเช่นนี้เกิดขึ้น”

โดยพระพรหมมุนี ได้ถวายว่า ทางสมณเพศ จงกระทำความดีต่อไป ความจริงย่อมหนีไปไม่พ้น พระสัมมนาสัมพุทธเจ้าก็ประทานโอกาสให้แก้ตัวขอความเป็นธรรมจากศาลก็ไม่ผิด แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติชอบต่อไป โดยไม่สะทกสะท้านต่อการใส่ความของเรา จะถือเป็นกรรมก็ได้ เป็นเรื่องของสังขารส่วนเหตุ คือคนอื่นปรุงแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราว

แสดงความคิดเห็น