เรื่องราวสุดประทับใจ เมื่อในหลวง ร.9 ทรงพระเยาว์

“สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” รวบรวม 4 เรื่องราวสุดประทับใจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เมื่อครั้งประสูติ การศึกษาเมื่อเยาว์วัย ตลอดจนความรักความผูกพันระหว่างพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช

เรื่องราวสุดประทับใจ เมื่อในหลวง ร.9 ทรงพระเยาว์

ช่วงเวลาแห่งความสุขของราชสกุล “มหิดล”

“เป็นเหตุการณ์สำคัญอันน่ายินดียิ่งของครอบครัว “มหิดล” เมื่อหม่อมสังวาลย์ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ประสูติพระโอรสองค์ที่สอง ซึ่งน่ารักและมีพระพลานามัยแข็งแรง”

อ่านเรื่องราวต่อได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/article/9185

3 พระนามครั้งยังทรงพระเยาว์ที่ “สมเด็จย่า” รับสั่งเรียก

 

“สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ รับสั่งเรียกพระเจ้าพี่นางเธอฯ ว่า “บี๋” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ว่า “นันท์” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ว่า “เล็ก”

อ่านเรื่องราวต่อได้ที่https://www.bangkokbanksme.com/article/8697

 

การศึกษาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์

“วิชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  ทรงโปรดคือวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาอื่นๆ อีกหลายวิชา ทั้งเกษตร การช่าง ดนตรี ฯลฯ แต่เพื่อให้สมกับพระราชภาระในฐานะทรงอยู่ในสันตติวงศ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จึงทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปเป็นวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอักษรศาสตร์”

อ่านเรื่องราวต่อได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/article/8803

 

“สโมสรปาตาปุม” เรื่องราวความน่ารักของสามพี่น้องราชสกุลมหิดล

“พระเจ้าพี่นางเธอฯ ต้องทรงศึกษาที่โรงเรียนประจำซึ่งอยู่ห่างออกไป แต่ “สโมสรปาตาปุม” ก็ช่วยเชื่อมสายใยความผูกพันของพี่น้องและเป็นสื่อแสดงความรักความห่วงใยที่ “น้องชาย” มีต่อ “พี่สาว” ในคราวที่ต้องการกำลังใจได้เป็นอย่างดี”

อ่านเรื่องราวต่อได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/article/9199

แสดงความคิดเห็น